Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Eğitimi
Son senelerde koçluk teriminin işdünyası içerisinde adeta can simidi gibi görülmesi nedeniyle, bütün yollarkoçluğa çıkmaktadır. Koçluk günümüzde o kadar geniş anlamlarda kullanılmaktadırki, neredeyse tanıdığımız her birey, bu tanımlara göre mutlaka birilerinekoçluk yapar durumdadır. 

Koçluk, doğru uygulandığı zaman kurumunuz içerisinde insandan insana bilgitransferinin “tam zamanında” gerçekleştirilmesini sağlar, çalışan motivasyon vemorali

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi

Yönetici Koçluğu Seminer programı,yöneticilere, yeni başlamış olanlardan en kıdemlisine kadar tüm personelininetkinliğini arttıracak becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yönetici Koçluğu Semineri,katılımcılara performansın takip edilmesini ve gelişimini öznel, kişiseldüşüncelere değil, nesnel, gözlemlenebilir gerçeklere dayalı olarakyapmalarının çeşitli yollarını gösterir. Eğitim bireysel farklılıklara önemverir ve doğru geri bildirimin adımları

Muğla Yönetici Koçluğu Eğitimi

Üst yöneticininxperformansı yalnızcakişisel bir mesele değildir; aynı zamanda tüm kurumuetkiler.  Yönetici koçları, bir organizasyonda yetki ve gücü elindebulunduranlarla ilgilenirler. Daha iyi çalışan bir üst düzey yöneticinin şirketüzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. Bu, fazladan kazanç anlamına gelir.

Batıda özellikle ABD de şirket yöneticileri işindefark yaratmak için koçluk almaktadır. Üst düzey yönet

Antalya Yönetici Koçluğu Eğitimi
'Günümüzde iş hayatında pek çok mutsuz çalışan olduğu bir gerçek. Bu durumun farkına varan ve kendini geliştirmeye çalışan bir yönetici bu sorunu çözen kişidir. Ancak yönetici nereden ve nasıl başlamalıdır? İşte tam da bu aşamada yönetici koçu devreye girer.Yönetici koçluğu hem yöneticiye yol gösteren hem de kurumum performansına etki eden bir süreçtir. Yönetici geliştikçe ekibi ve kurumu da gelişir. Yeni bakış açıları ve yetenekler kazanır. Yönetici hem kendi hedeflerine odaklanır hem de ekibine lider
Üst Düzey Yönetici Koçluğu
'Yönetici koçluğu ,  yöneticilere liderlik performansını artırmak, ve etkin insan yönetme becerilerini geliştirmeye yönelik koçluk uygulamasıdır. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırılarak sıra dışı sonuçlar elde edilir.Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini geliştirir.Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısı kazanarak ola
İzmir Yönetici Koçluğu Eğitimi
Yöneticilerin öncelikle yönetim becerilerine odaklanıldığı ve daha sonrada diğer yaşam alanlarının incelendiği koçluk çalışmasıdır. Yönetici koçluğu alanları: →Yönetim becerileri →Performans →Kariyer planlaması →Yöneticinin gündemi ve günlük işleyiş  Yönetici Koçluğu Nasıl İşler?Kurumsal Koçluk İçinde Yönetici
Yönetim Koçluğu
Yönetim Koçluğu ile yönetim koçu; yöneticinin bir bütün olarak profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı hedefler. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası ve kaynak ortamı haline gelir.• Yöneticiye, işbaşınd
İzmir Karşıyaka Yönetici Koçluğu Eğitimi
Yönetici koçluğu Eğitimi Programın Amacı ve İçeriği; Yönetici koçluğu ile bireylerin profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı amaçlarız. Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için başvurdukları bir beyin fırtınası , kaynak o
MANAGER COACHİNG ( YÖNETİCİ KOÇLUĞU )
Yönetici koçluğu eğitimi ile iş yaşamında yaptığımız seçimleri güce çevirmemize sağlar. Bu seçimler bizim gelecekteki başarımızın üzerindeki etki hakkında büyük bir fikir verir.   * Neden profesyonel bir Yönetici koçu ile çalışır?   Yöneticiler ve liderler için profesyonel koçluk kullanın:   •    Netleştirmek vizyon   •    Ulaşmak hedef  
Verimli Toplantı Nasıl Yapılır?
Verimli Toplantı Nasıl Yapılır? Herşeyden evvel, toplantının tarihi bir ay öncesinden belli olmalı. Şirket müdürü bir hafta önce bütün katılımcılara toplantı gündemini ve gereken diğer malumatları gönderip katılımcıların gündemden haberdar olup ona göre hazırlanmalarını temin etmeli. Bundan başka:     * Toplantı mutlaka zamanında başlamalı.     * Gündeme mutlaka sadık kalınmalı.     * Müzakereler sırasında konu dışına çıkılmamalı ve asla ikili konu