Reiki

Reiki Eğitimi
Reiki binlerce yıllık şifa çalışmalarına ve ruhsalçalışmalara dayanan, evrende var olan enerjinin aktarımı ile şifa vermetekniğidir. Reiki, Japonca bir kelimedir. Batıya ilk yayılmaya başladığındakısaca ‘ Evrensel yaşam enerjisi’ olarak tercüme edilmiş olmakla birlikte, dahaderin anlamıyla, ‘Yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşamgücü enerjisi’ olarak ifade edilebilir. Reiki basit teknikleri öğrenmek ama o geleneksel anlamda öğretilen değildir.Aksine, yetenek reiki kullanmak için öğrenciye Reiki Maste
Kundalini Reiki
Reiki1900?lü yılların başında Dr. Mikao Usui tarafından ortaya çıkmış ve günümüzeulaşmıştır. Rei ?her yerde var olan?, Ki ?ruhsal yaşam enerjisi? anlamınagelmektedir. Reiki bu enerjiye sahip bir kişinin ellerini bedenine koyarak enerjisinikendisine veya başkalarına aktarmasıdır.

 

İnsanenerji ve fizik olmak üzere 2 boyuttan oluşur. Fizik bedendeki damar ve sinirsisteminin enerji bedendeki karş

Reiki Öğrenmek
JaponcaReiki kelimesinin anlamı  ?evrensel yaşamenerjisi?dir. Bu bazi metinlerde ?ruhsal şifa enerjisi? anlamında da karşımızaçıkar. Bu şifa enerjisiyle bağlantıya geçmek için inisiyasyon denilen bir diziuyumlanma aşamasından geçmek gerekir. Eğitim süreci geleneksel bir yöntemdir.

 

Reiki?de, evrensel yaşam enerjisiöğretmenden öğrenci inisiyasyonu yolu ile geçer. Bir Reiki inisiyasyonu, b

Reiki Öğrenmek İstiyorum
Reiki:Bilinç düzeyimiz, düşünce gücümüz seçme kriterlerimizdendir. Bazen deözel tekniklerle bu seçimi yönlendiririz. Enerji çalışmaları ve ibadetlerdenamaç budur. Ama olumsuz duygu ve düşüncelerin getirisi olumsuz hallerde"öfke, kin, kıskançlık, vehim" olumsuz kanallardan çokça benzerenerji çeker daha da olumsuzlaşırız. Sayısını bilemediğimiz kadar enerji kanalları vardır. Hepsi aynı frekans veyoğunluktadır. Evrende her birinin işlevi aynıdır. Burçlar bile sadece ışınlargösterdiği halde her biri ayrı kalitede manalar taşır. Biz
Reiki Nasıl Öğrenilir ?
Reiki canlandıran, güçlendiren, rahatlatan ve şifa veren bir enerjidir. İlk kez Japonya’da, 1920’lerde Mikao Usui aracılığı ile kullanılmaya başlanmış olan bu enerji ve ilgili yöntemler bugün dünyanın her ülkesinde milyonlarca kişi tarafından uygulanmaktadır. Reiki, bu enerjiye uyumlanmış (el almış)  bir kişi tarafından, ellerin bedene dokundurulması ile aktarılır. Uyumlanan kişi hem kendisine, hem de başkalarına bu enerjiyi kolayca, odaklanmadan ve doğal bir şekilde aktarır. Reiki, uygulanan kişinin enerji bedenindeki aksaklıkla
Reiki Nedir?
Reiki sözcüğü Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik hayat enerjisi demektir. Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa ulaştıran bir ışık yoludur. İlahi sevgisiyle bütüne yönelik ve içinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım yapmaksızın, ancak tekamül sınırlarına uygun bir biçimde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh dengesini düzenleyip korur ve aynı zamanda bioenerji kapasitesini arttırır. Bu sayede hem mevcut hastalıklar giderilecek hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma sağlanabilecektir. r /
REİKİ 1 EĞİTİMİ
Rei her yerde varolan, ki: ruhsal yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Sözcük anlamı, Japonca’da, “Evrensel Yaşam Enerjisi” anlamına gelmektedir. Reiki herhangi bir din yada inanç şekli değildir her inanca sahip insan tarafından kolaylıkla uygulanabilir.Batıda Tamamlayıcı Yöntemler adı altında geçen Reiki bir çok hastanede uygulanmaktadır. Reiki’nin pozitif hissetmeye ve düşünmeye olduğu kadar kişisel gelişime de çok büyük faydaları vardır. Reiki herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir.Reiki Eğitimlerimi
Reiki 3 İnisiyasyonu
Her varlık, evrensel hayat gücü vasıtasıyla varlığını sürdürür. Bu hayat enerjisi beden içerisine çakralar yoluyla akar. Beden içerisinde bu enerjinin akış yollarına meridyenler ve nadiler, bedenin çevresindeki enerji alanına da aura ismi verilir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli bir şekilde akarak, onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu enerjinin akışı engellenirse ( öfke, korku, endişe, kıskançlık ve benzeri olumsuz duygu ve düşünceler) bedende bazı aksaklıklar meydana gelecektir. Çünkü negatif duygu ve düşü
Antalya Reiki
Reiki, 20. Yüzyılın başlarında Güney Doğu’da ruhsal çalışma ve şifa vermeye yönelik enerji aktarımı gerçekleştirilen bir yöntemdir.  Reiki ‘her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi’ anlamına gelmektedir. Reiki ‘Ruhsal  Şifa Yöntemi’dir.Reiki bir din ve ya inanç biçimi değildir.  Herkes kolaylıkla reiki çalışmaları yapabilir. Reiki tıbbi tedavilerde yöntem olarak kullanılabilir fakat kesinlikle tıbbi bir yöntem değildir. Ruhsal iyileşme yöntemidir.  Reiki hayatınızda dönüm noktası olabilir, hayatınız
İzmir Reiki Master
Eğitim seminerlerine katılan kişiler Reiki Master'ı (öğretmeni) tarafından el verme (kullanma yeteneği = inisiasyon) aktarımı yapılması suretiyle kişilerin Reiki kanalları açılır. Bireylere, yöntemi kendilerine ve başka insanlara nasıl uygulayabilecekleri öğretilerek uygulama tamamlanır. Kişi bu sayede kendini ve yakınlarını iyileştirebilir. El pozisyonları 3 -5 dakika süreyle her noktaya uygulanır.   Kendine kısa terapi (20-25 dakika), Başka birisine kısa terapi (25-30 dakika), Başka bi
Kundalini Reiki
Kundalini reiki mümkün olduğunca sade ve  son derece etkili bir enerji sistemidir. Temeli vücut üzerindeki enerji  kanallarının ve chakraların açılması ve niyet ederek kendimize yada başka kişilere enerji vermeye dayanır.Bizler yerküre tarafından verilen enerjiyi 1. chakra (kök chakra) aracılığıyla vücudumuza alırız. Bu enerji tüm chakraları ve ana enerji kanallarını dolaşıp en son tepe chakaradan dışarı çıkar. Kundalini enerji kanalı kök chakra düzeyinde başlar ve tepe chakra üzerinde son bulur. Kundalininin açılması
Antalya Diksiyon Eğitimi
1. Reiki nedir?  Reiki enerjisi, varlıkların oluşum süreçlerine katkıda bulunan şifa ve ruhsal gelişim amacıyla aktif olarak kullanılan evrensel yaşam enerjisine verilen isimdir. Bu enerji, tüm canlı varlıklara hayat veren, fiziksel olmayan bir şifa enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Japonca'da kelime anlamı, "Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi" olarak geçmektedir. Çevrenizde görmüş olduğunuz bütün "canlı varlıklar" bu enerji aracılığıyla şarj oldukları için canlıdırlar. 2. Reiki ne tür hastalıklarda işe yarar?
REİKİ KİTAPLARI
Reiki Nedir? Reiki, şifa ve ruhsal çalışma tekniklerine dayanan binlerce yıllık bir öğretidir. Kaynağı Tibet olduğu sanılan bir uygulamadır. Oldukça kolay, herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir. Kanji Japonca’sı olan iki kelimeden oluşur. Rei: her yerde var olan – Ki: ruhsal yaşam enerjisi demektir. Tam sözlük anlamı olarak çevirdiğimizde “her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi” demektir.    Reiki üstatlarından bayan Takata “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme etmiştir. Çoğunluğun k
Reiki sorunları nasıl çözülür
Sıkıntılı günleri geride bırakmak, aşk hayatınızı düzene sokmak ve tüm negatifliklerı kendinizden uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? O halde Reiki tam size göre bir şifa tekniği…Günümüzde artık birçok insan alternatif tekniklerde kendisini geliştirerek yaşamın negatif etkilerinden kurtuluyor. Peki, nasıl oluyor Reiki ile hayatımızda yapabilmeğimiz değişiklikler yapabilir. Reiki nedir?Ruhsal yaşam enerjisini yükselten bu tekniklerin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Kullanımı en kolay şifa terapilerinden
Reiki Ve Hamilelik
Reiki ile hamilelik ayları nasıl sıkıntısız geçer? Reiki doğumu rahatlatır mı? Reiki'nin hamilelere faydası nedir? Hamilelik ve doğum süreci anne adaylarına farklı alanlarda sıkıntı verir. Bu sıkıntıları hafifletmek ve doğuma hazırlanmak için uygulanabilecek bir yöntemden bahsetmek istiyoruz: Reiki... Reiki sayesinde hamilelik daha rahat geçiyor...Her gün gelişen doğum tekniklerinin yanı sıra annelerin korkulu rüyası olan doğum süreci için dünyada uygulanan Reiki ile kolay doğumu öneriyor.Anne adaylarını merak
Uzaktan Reiki
Bu yöntemler uzaktan Reiki yenilenmeleri göndermek için yararlıdır. Zamanla, uzaklık sembolünü daha az kullanmaya ve yapılandırılmış yöntemleri kullanmaya az gereksinim duyacağınızı keşfedeceksiniz. Olması gereken budur. Enerjiye aşinalığınızı artırmayı geliştirdikçe tüm araçlar gibi, sembollerin de artık ihtiyaç duymadığınız zaman bir kenara konabileceğini doğal olarak keşfedeceksiniz. Ancak, bunlara inisiye olurken üstünkörü olmamaya dikkat edin. Zaman ayırın ve enerjiye bağlantınız güçlensin ve artsın.Uzaktan Reiki çalışma nasıl ver
İzmir Reiki Merkezi
Yaşadığımız dünya tümüyle enerjiden oluşmaktadır. Biz de çevremiz de enerjiden oluşuyoruz. Soracağımız ilk önemli soru, "Bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz?" olmalı. Bu enerjiyle iletişime geçmek için birçok yol var: zihnimiz, hayal gücümüz, anılarımız, düşlerimiz, duygularımız ve bedenlerimiz. Bunların hepsi enerji kaynaklarının kapılarıdır. Enerji aktarımının sırrı, kendinizi pozitif enerji yüklü bir kaynağa bağlı hissetmek ve bu enerji akımını bir başkasıyla paylaşmaktır. Öğrettiğim enerji aktarımı metotlarının hiçbirinde aktarmayı siz yapm
Renkler Ve Telkinler
Renklerin duyguların üstünde uyarıcı etkisi vardır. Ağaçtaki meyvelerin olup olmadığını renklerine bakarak anlayabilirsiniz. Trafik işaretlerinde renk önemlidir. Giyinirken seçtiğiniz renklerin birbiri ile uyumuna ve gideceğiniz yere göre özelliklerine dikkat edersiniz. Hoşlandığınız veya hoşlanmadığınız bütün renklerin sizde çağrıştırıcı bir özelliği vardır. Fast food işletmecilerinin çoğu bu renklerin gücünden yararlanır. Kırmızının, iştahı artırdığını Sarının göze cazip gelen bir renk olduğunu •   Tur
Reiki Nedir? Nasıl Yapılır?
Reiki'ye benzer iyileştirme yöntemlerinin, pek çok eski dini metinde adı geçer. Öte yandan, Reiki'nin kökenlerinin, kayıtlı tarihin çok gerisine dayandığından emin olabiliriz. Çok sayıda büyük, ortadan kalkmış kültürlerin enerji yöntemleriyle ilgili bilgiler de yok olmuş ya da başka gelenekler tarafından yutulmuştur. Beden, zekâ ve ruh için, basit ve etkili bir iyileştirme yöntemine her gerek duyulduğunda, ortaya bir şekilde Reiki çıktı.Reiki, Japonya'dan Batı'ya ilk geldiği günden beri, "Reiki'nin Öyküsü", Reiki ustala
Reiki 3 Eğitimi
Son basamak olan "Shinpiden" ise gizem, sır öğretişidir. Reiki Master'ı olmak ve sistemi öğretmeye başlamak i-çin bir adımdır. Usta sembolü yani başkasına el verme, u-yumlama sembolü öğretilir. Bu sembol ikinci aşama Reiki eğitiminde öğretilen diğer üç sembolün tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu aşamada geleneksel Usui Usta sembolünden başka Tibet usta sembolü ve Raku sembolü de öğretilir. Reiki'nin bitiminde Raku sembolü elle çizilir ve öğretmen ile öğrenci arasındaki enerji bağı kesilir. Reiki üçüncü aşama eğitimini alan ve usta olan bir kiş
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 28)
Sayfa:1 - 2