NLP HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir?
NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle "Neuro Linguistic Programming" sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir.
Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz.
Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz.
Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız.
NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten değişim teknolojisidir.
NLP(Neuro Linguistic Programming), önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. NLP(Neuro Linguistic Programming), birçok kişinin katkısı ile oluşturulmuş, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Başarı sanatı NLP(Neuro Linguistic Programming), kişisel performansı geliştiren, sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerisi kazandıran bir kişisel gelişim bilimidir.
  NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin hedefi nedir?
NLP(Neuro Linguistic Programming), bireyin önce kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. Hedefi, etkili iletişim kurmak ve sürekli geliştirmektir. Anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir. NLP(Neuro Linguistic Programming) ' yi etkili iletişim kurmak için size gerekli araçları sağlayan bir alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Bu aletleri doğru kullanırsanız işinizde, özel yaşantınızda, insanlarla ilişkilerinizde çok olumlu gelişmeler kaydedeceksiniz.
  NLP(Neuro Linguistic Programming)  ne işe yarar?
•    İşe yaramayan zihinsel programlarımızı değiştirir.
•    Bizi sınırlayan inançlarımızı, bizi destekleyen inançlarla değiştirir.
•    Başarı stratejilerini modellemeyi öğretir.
•    Beynimizi nasıl daha etkin kullanacağımızı öğretir.
•    Sahip olduğumuz öz kaynakları kullanarak başarımızı arttırır.
•    Beynimizin hem sağ, hem de sol loblarını birlikte kullanma becerisi ile sinerji kazandırır.
•    Duygusal zekâyı geliştirerek, kendimizi ve başkalarını tanıma, iletişim kurma becerilerimizi geliştirir.
•    Öğrenmeyi öğretir, hızlı öğrenme, öğrenmeyi kolay ve beyine uyumlu hale getirme, hızlı okuma becerilerini geliştirir.
•    Yaratıcılığı arttırır.
•    Kendi kendimizi ve başkalarını motive etme becerisi kazandırır.
•    Hedeflerimizi belirlemeyi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı öğretir.
•    Kişi kendi içinde ve çevresiyle ahenk oluşturur.
•    Dili, insan başarısında etkin kılmak için söz ustası olma becerisi kazandırır.
  NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin psikolojiden farkı nedir?
NLP bir tür uygulamalı psikoloji olarak düşünülebilir. NLP'nin odaklandığı konu psikolojik prensiplerin ve öğretilerin insanların problem çözmeleri, istedikleri sonuçlara ulaşmaları ve değişik alanlarda performanslarını iyileştirmeleri için kullanılmasıdır. Psikolojinin hemen hemen her alanında yapılan çalışmalardan fikirleri, araştırmaları ve prensipleri sentezler.
 NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin fiziki sağlığımızla ilişkisi var mıdır?
Sağlığımızı etkileyen unsurlar arasında yaşamı nasıl algıladığımız, karşılaştığımız olaylara nasıl tepkiler verdiğimiz, yani inandığımız doğrular, değerler ve inançlarımızın büyük payı vardır. Zihin ve beden arasında sağlıklı, dengeli bir ilişkinin kurulabilmesi için bizim de işimize yarayan, bizim isteklerimizi destekleyen değerlere ve inançlara ihtiyacımız vardır.
Çalışmalar sırasında katılımcılar çeşitli uygulamalar yaparak bu yaklaşımları nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. Kendi sağlıkları konusunda kendi katkılarını fark etmeleri, kendilerine sağlıklı olmak için hedef belirlemeleri bu uygulamaların başında yer almaktadır.
Bu çalışmalar kendi sağlıkları konusunda daha yönlendirici olmak isteyen kişilere olduğu gibi, sağlık problemleriyle uğraşanlara destek durumunda olan insan kaynakları çalışanları, hemşireler, danışmanlar, öğretmenler gibi katılımcılara da yarar sağlayacaktır.
  NLP(Neuro Linguistic Programming)  Eğitimcisi olmak için ne yapmamız gereklidir?
NLP eğitimcisi olmak için sırasıyla NLP Practitioner eğitimi, NLP Master Practitioner eğitimi ve NLP Trainer eğitimlerini  tamamlamış ve sertifikalarını almaya hak kazanmış olmak gerekir.
  Neden NLP(Neuro Linguistic Programming)?
•    Hayır dememiz gereken yerde rahatça "Hayır" diyebilmek için,
•    Hayata daha güçlü bakabilmek için,
•    Hayatın zorluklarını daha kolay aşmak için,
•    Kendinizi daha rahat ifade edebilmek için,
•    Farkında olmadığımız yönlerimiz (iç dünyamız hakkında farkındalık kazanmak) için,
•    Motivasyon için,
•    Daha rahat ve daha bilinçli iletişim için,
•    Kendinizle barışmak için,
•    Edilgen değil, etken insan olmak için NLP'ye ihtiyaç duymaktayız.
  NLP(Neuro Linguistic Programming)  Nerelerde Kullanılır?
NLP hayatımızın her alanında kullanılabilir. Özel hayat ve işimizde, aile içi iletişimde, çocuğumuzun gelişiminde, iş dünyasında, kişisel gelişim alanında, karar vermede, motivasyonda, fobilerin yok edilmesinde, eğitimde, sağlıkta, hukukta, stres yönetiminde, ekip kurmada ve onu yönetmede, yönetimde, iletişimde, yaratıcılığın arttırılmasında, karar vermede, motivasyonda, satışta, ikna tekniklerinde, liderlikte ve kısacası insan olan her yerde kullanılabilir.
  NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin öğrencilere ne tür faydaları vardır?
Sınavlara stressiz hazırlanma, sınav anında bilgileri hatırlama, ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi, NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme, dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkileyebilme, öğrenmenin önündeki engelleri kaldırma, öğrencilerin geçmişten gelen öğrenme engellerini kaldırma gibi konularda faydası vardır.
  NLP(Neuro Linguistic Programming) ´yi SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerinde nasıl kullanıyorsunuz?
SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavlarına  hazırlanan öğrencileri için başarıyı hedefleyen bir paket program hazırladık, onu veriyoruz. Öğrenme  ve motivasyon stratejileri, hedef belirleme, sınav kaygısı ve duyguların kontrolü, sınav özgüveni, zaman yönetimi konularını veriyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre ayda bir, 15 günde bir ya da haftada bir, sınava kadar bireysel olarak geliyorlar.  
Özgüven eksikliğinin iş yaşamındaki eksileri nelerdir?
Öz güven eksikliği, iş yaşamında genellikle çekingenlik, risk alamama, büyük düşünememe, yetki verememe, sorumluluk alamama, kaygı, stres, kendini rahat ifade edememe, gerginlik, topluluk karşısında konuşamama, ikna kabiliyetinin azlığı gibi sorunlara yol açar.
  NLP(Neuro Linguistic Programming)  tekniklerinin iş dünyasında önemi nedir?
NLP teknikleri iş dünyasında verimliliği artırma, performansı istenilen boyuta taşımada çok önemlidir. Günümüz iş dünyasında teknolojideki hızlı ilerleme ve artan rekabete uyum sağlamak için "iyinin iyisi" olmak zorundayız. Bu hızlı değişim sürecinde, en karlı yatırım insana yapılan yatırımdır. Çalışanların potansiyelini performansa dönüştürmek, dolayısıyla üretilen mal ve hizmetin kalitesini arttırmak, kurum ve şirketlerin kazanması ve devamı için oldukça önem taşımaktadır.
  NLP(Neuro Linguistic Programming)  iş dünyasında ne işe yarar?
•    Farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerle çalışabilme esnekliği getirir.
•    Organizasyon, grup veya birey bazında yeniliği özendirir.
•    Karar verme stratejilerini önemli ölçüde etkileyen bilinçaltı güdülerini fark ettirir.
•    Risk değerlendirme becerilerinizi geliştirir.
•    Daha iyi bir lider olunmasını sağlar.
•    Organizasyon dinamiğini daha iyi öğrenmenizi sağlar.
•    Problemleri henüz ortaya çıkmadan önlemenize yardımcı olur.
•    Sorun çözmenizi kolaylaştırır.
•    Yaratıcılığınızı geliştirerek müşterilerinizi etkilemenize yardımcı olur.
•    Müşterilerinizle ve çevrenizdekilerle daha etkin bir iletişim kurmanızı sağlar.
•    İkna kabiliyetinizi arttırır.
•    Dili, değişim yaratmak için kesin bir araç olarak kullanmaya başlarsınız.
•    Bedensel ve ruhsal sağlığınızı olumlu etkiler ve hayattan daha çok zevk alabilirsiniz.
•    En önemlisi öğrenme denkleminin en önemli bileşeni olan bilinçaltıyla nasıl çalışacağınızı öğretir.
NLP(Neuro Linguistic Programming) Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için 232 422 59 54 nuamralı telefondan veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp nedir - nlp hakkında bilgi - nlp eğitimi -

Yorumlar