Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçu
''Şirketler de insanlar gibi birer yapıdır. Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir.Kurumsal koçluk; KOBİ olarak anılan küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve organizasyonlarda değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kurumsallaşma aşamalarında daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem, yöneticilere, belli bir ekibe veya tüm çalışanlara da uygulanabilir.Amaç; belirlenen kişilerin, performanslarını arttırmak, Kurumun ya da Organizasyonun hedefini
Kurumsal Koçluk
'Şirketin iş hedefleriyle örtüşen koçluk programlarıyla, çalışanları şirketin misyonu doğrultusunda desteklemeyi amaçlar. Kurumsal koçluktaki temelimiz kurumsal hedefler ve kurumsal kültüre bağlı kalarak çalışanların verimli şekilde değişimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Kurumsal koçluk sürecinde, yönetimin arzuladığı iş hedeflerinin ve vizyonun gerçekleştirilmesi için çalışanların en güçlü taraflarına odaklanılmakta; bu sayede çalışanlar en yararlı tutum ve davranışları geliştirmektedirler. Böylece kurumda, departmanlar ar
KURUMSAL KOÇLUK
Kurumsal koçluk hizmeti ile çalışanlar firmaları tarafından önemsendiklerini ve onlara değer verildiğini hissederler. Fikirlerini paylaşabileceklerini, çözümler üretebileceklerini görürler. Kendilerine ve kurumlarına olan inançları artar. Koçluğun temel teknikleriyle geliştirmeleri gereken yönlerini açık bir şekilde fark ederler. Eksik yönleriyle, hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme yoluna giderler. Bilinçli ve sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler haline gelirler. Kurumsal koçluk ile zincirdeki her halkanın güçlü ol
Kurumsal Koçluk eğitimi
Koçluk bir işletmeye, onu işletenlere yardım etmek suretiyle yardımcı olur.Koçluk, işletmedeki insanları geliştirmenin en etkin maliyetli ve en odaklı yollarından biridir.insanlar çeşitli nedenlerle, genellikle de hayatlarında bir şeyler bozulduğu için bir koçla çalışırlar. Koç, bu durumu çözmelerine ve yollarına devam etmelerine yardım edecektir, onları daha önce bulundukları konuma getirmeyecektir. Kimi insanlar da koçluk almaya gelirler, zira mutlu olmalarına rağmen daha mutlu olmak isterler.Koçluğun konusu, insanların mutlu
Kurumsal Koçluk Hizmeti
Kurumsalkocluk.net Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişimKurumsal Koçl