Koçluk

Denizli Koçluk Eğitimi
Koçluk sürecinin iki önemli aşaması olası performans sorunlarını öngörmek ve var olanları analiz etmektir. Bunun için koç ve izleyici arasında çok etkin bir iletişim olması gerekir. Bu iletişim sürecinde konuşmak, dinlemek ve özellikle geri bildirim almak ve vermek büyük önem niteliğindedir. Taraflar birbirlerini birer ortak olarak gördükleri için dürüst, açık, ilkeli, şeffaf, etkili iletişim sağlamak genellikle kolaydır.   Koç, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tip geri bildirim verebilir. Olumlu geri bildirim, performansın
Denizli Koçluk
Koçluk, profesyonel koçlar eşliğinde insanların içlerindeki potansiyeli ortaya çıkartarak performanslarını artırmalarına ve hayat kalitelerini yükseltmelerine yardım eden bir meslektir.   Diğer bir deyişle, yoğun yaşam koşulları içinde hedefinden sapmış bireylerle yaşamdan ne istediklerini belirledikten sonra hedeflerine ulaşmak üzere çıktıkları zor yolculukta önden gidip ışık tutarak  Haydi az kaldı, yapabilirsin! diyen kişilerdir. Koçluk, şu anda olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki mesafeyi kısaltma süre
Denizli Koçluk Firmaları
İnsanlar her zaman bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu bazen sağlık, bazen yaşamdan zevk alacak zaman bulamamak, kimi zaman da gergin aile ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Hüzünlü olan, bazen başarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, istenen şey olmayabilir.
Denizli Koçluk Merkezleri
Koçluk güçlü sorular üzerine kurulmuş, gelecek ve çözüm odaklı bir çalışmadır. Kişi değiştirmek ve geliştirmek istediği her konu üzerine görüşebilir. Tam olarak istenileni bulma, hedef koyma, kendini tanıma, çizdiği yolu sürdürülebilir kılma gibi kişinin kendi istediği hayatı oluşturması yönünde destek olacak öğelerden oluşur.r style="color: #000000; font-size: 12px; text-align: left;" /> r style="color: #000000; font-size: 12px; text-align: left;" /> Koçluk süreci içerisind
Bireysel Koçluk Nedir?
Koçluk, değişim için ilk adımı atarken ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara sahip olduğunuzu ve onları nasıl etkili kullanabileceğinizi size göstermektir.Koç, içinde bulunduğunuz durumdan arzu ettiğiniz hedefe ulaşmak için izleyeceğiniz yolda destek verir Koç, amacınıza ulaşmanız için sizi harekete geçiren, olumlu olumsuz alışkanlıklarınızı fark ettiren, potansiyelinizi açığa çıkaran, kendinizi tanıma yolculuğunda yol göstericidir. Gerçekten ne istediğimizi bilmeyle başlar her şey ve kişisel koçunuz
Para Koçluğu
Bir para koçu insanlara mali yardım konusundauzmanlaşmış bir yaşam koçudur. Paralarını tasarruf ve harcama sorunları olaninsanlar düzgün bir para koçluğu hizmetlerinden yararlanabilir. Para koçluğunda nihai olarak sorumluluk daima danışandadır. Bir para koçu sadecesorunları netleştirip çözüme rehberlik etmede yardımcı olur ya da mevcutbirikimle geleceğe yönelik planlar yapmakta yardımcı olur. Para koçu  olarak danışanınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerdenbiri, danışanınızın mevcut mali durumunu değerlendirmesini
Koçluk Sertifika Programı
Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlikveya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına,hedeflerini seçebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yereulaşmasını sağlayan yol gösterme sürecidir. Bir kişinin profesyonel ve kişiselbaşarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire birçalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir. Bu ilişkidanışan ve koç arasındadır.

Koçluk Eğitim
İnsanlar sürdürdükleri yaşamlarından bazen memnunolurlar,bazen olmazlar.Memnun olmadıkları dönemleri için bazı değişiklikleridüşünmeye başlarlar.Kendi bilgi ve deneyimleriyle sınırlı olarak, bu dönemi ve olaylarını incelemeye başlarlar.İstenmeyen yönler ,istenmeyen olaylarveya kişiler tespit edilmeye  başlar.İnsanlar kendi bakış açılarındangörebildikleri kadarıyla ,sorunları saptayıp gerekli çözüm yolları geliştirmeyeçalışırlar.Daha sonra icraat safhası başlatılır.Böylece hayat mücadelesine  devam ederler.Bazı  insanl
Uluslararası Koçluk Sertifikası
Koçluk,koçun danışanın iş hayatında ve sosyal yaşantısında profesyonel anlamda kişiselgelişimini sağladığı istediği  sonuçları elde etmesine yardım ettiği birortaklık sürecidir. Bunun özünde kişinin olabileceğinin en iyisi olma isteği vemotivasyonu yatar.  Koçluk bir güven ilişkisidir, Koçunuz yolarkadaşınızdır. En önemlisi sizi rotada tutar, yolunuzu şaşırmazsınız. Koçluk çalışmasının en başında müşteri ve Koç bir anlaşma yaparlar. Daha çokpsikolojik bir kontrattır bu. Hangi konu da çalışacağız, ne sıklıktagörüşeceği
Sertifikalı Koçluk Eğitimleri
Koçluk Nedir? Kişisel performansı düzeltmeye,korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendi kendine başlatılanetkinliklerdir. İnsanlar her zaman şuanda içerisinde oldukları durumdan daha iyi bir yerde olmaarzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye her zaman hazırdırlar. Bu kimizaman sağlık, kimi zaman hayattan zevk alacak zaman bulamamak, bazen de gerginaile içi ilişkileri ya da verimlilik azalması olabilir. Üzücü olan, bazenbaşarılı sonuçlar alınsa da elde edilenler, arzu edilen şey olmayabilir. Gün
Koçluk Eğitimleri
Koçlukçalışmasında gerçeklerle yüzleşme, kendini görme, tavsiyeden ve öneriden uzak,çok iyi bir dinleyici ile sonuca gitme vardır. Tamamen tarafsız bir profesyonelile konuşulan konuya yaklaşma ve çözüme odaklanma söz konusudur. İyi bir koçasla yönlendirme de bulunmaz. Kişi her konudaki kendi doğrularını ve yanlışlarınıkendi görür, içine dönük kendisine sorular sorar, ayna tutar ve kendine aksiyonplanı hazırlar ve bunları uygulayarak gerçekte ne yapmak ve nasıl davranmakistediğine karar vererek yenilenmeye ve yaşamaya başlar. Bu süreçte koçdanış
Koçluk Eğitimi PPT
Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine ve sonra da o hedeflere ulaşmalarında kişilere önder olur, yardımcı olur. Onları kendi başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya yönlendirir. Daha hızlı sonuç almaları için amaca odaklanmalarını sağlar. Daha fazla üretmeleri için onlara denenmiş araçlar, yol, yöntem gösterir ve destek sağlar. Bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman bulundukları yerden d
Koçluk Eğitimi Almak İstiyorum

Herkesinkendisine özel ve farklı bir değeri olduğu şüphesizdir. Belli koşullar vefırsatlar sağlandığında potansiyelini, yani teknik bilgisini, iletişimbecerilerini veya kişisel görüşlerini kullanarak değer yaratabileceği bir alan.Bu potansiyeli zaten kullanıyorsak, başka bir yere ulaşmaya ihtiyacımızolmayabilir veya bu potansiyeli kullanmak ya da kullanmamak bizim için önemlideğildir. Potansiyelimiz olduğunu biliriz ama illa ki bu potansiyeli sonunakadar kullanmak gibi bir arzumuz yoktur. “Koçlu

Koçluk Eğitimi Antalya
Gelişim odaklı bir değişim talebi, iş ortamında zaman zaman kişinin kendisinden gelebileceği gibi, kariyer planının ve gelişiminin bir parçası olarak kurum tarafından da belirlenebiliyor.Bir profesyonel, kariyerinin gelişimi boyunca farklı zorluklarla karşılaşabilir. Değişimin ve yaratıcı bir süreç için normal olan bu zorluklar, kişide belli arayışların ve sorgulamaların başlamasına neden olabilirler. Kişinin kariyerinin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak, bu arayışlar kişinin belli bir alanda kend
Antalya Koçluk Merkezi
Koçluk şimdiyi anlamak, geleceği yaratmak ve gerekli donanımı oluşturmak için kişiyle birebir yapılan profesyonel bir diyalogdur. Koçluğun ana amacı hayalleri hedefe, hedefleri de gerçeğe dönüştürmek için herkese özel bir sistem geliştirmektir.Koçluğun özü yaratıcı olmak ve çözüm seçeneklerini arttırmaktır. Akıl verme ya da yönlendirme yapmak gibi yöntemler içermez. Kişi zaten kendi ihtiyacı olan bilgi ve yeteneğe sahiptir. Koçluk ancak bunların farkına varılmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını s
Antalya Koçluk
Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, tüm dünyada hızla yayılan koçluk çalışmaları sayesinde insanlar, kendi içlerinde bir yolculuğa çıkarak, başarıya ve hedeflerine en kısa yoldan ulaşmanın stratejilerini keşfediyorlar. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış kazanmasına, kendisi için koyduğu hedefleri gerçekleştirmesine, dilediği hayatı yaşamasına, hedeflerini seçebilmesine veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.Koçluk, kişinin bulun
Antalya Koçluk Eğitimi
Her bireyin kendini rahatça ifade etmesi, yeni bilgiler öğrenip farklı bakış açıları geliştirmeleri ve bu bilgileri yaşamlarına taşıyarak, olumlu yönde davranış değişiklikleri göstermeleri amaçlanmıştır. Bu sayede aile içi iletişimin kalitesi artacak ve çatışmalar en aza inecektir.Koçluk, kişilerin bireysel veya profesyonel yaşamlarında bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatmayı hedefleyen, koçla danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Bunu yapa
Satış Koçluğu Eğitimi
Satış Koçluğu, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin gelişim aşamalarını belirlemek ve gelişim planını pratik hayatlarına entegre etmek amacındadır. Satış Koçluğu programında; satış stratejileri, temel satış teknikleri, satış yönetimi ve koçluk ilkeleri birlikte yürütülmektedir. Her geçen gün rekabet şirketlere yeni satış stratejileri geliştirmeyi gerektiriyor. Müşteri satın alma şekilleri değiştikçe, şirketler uyum sağlamaya çalışıyor. Oysa lider şirketler satın alma davranışlarını kendileri değiştirecek yeni sistemle
Satış Koçluğu Nedir?
Ürün ve hizmet niteliklerinin yeterli satışları garantileyemediği günümüzün yoğun rekabet ve çalışma ortamlarında, kurumların en önemli varlık değerlerinden biri de satış kadrolarıdır. Çalışma hayatının yarattığı rutin içinde çeşitli kör noktalara sahip bu kadroların yeteneklerinden tam olarak faydalanmak, ancak onların her gün potansiyellerini geliştirecek bir yol bulmakla mümkündür. Aşağıda ana başlıkları verilen “Satış Koçluğu” seminer programı, çalışanların kendilerinde var olan kaynağı ortaya çıkararak, istenilen davranış değişikliği ve pe
Satış Koçu
Satış pazarlama ile ortaya çıkar, önceden var olan bir şey değildir. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanıyordu. Bugün iş dünyasındaki yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye dayanıyor. Yeni liderliğin asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek. Bunun için de koçluk, yani herhangi bir şirkette olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne yazık ki bu, pek az yöneticinin edindiği bir beceridir. Satış etkinliği için NLP zorunluluk değildir. Ancak, NLP
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 46)
Sayfa:1 - 2 - 3