Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

1.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kâfirin dışı temizdir, görünen pisliğe bulaşmamıştır. Ama pislik onun huyunda ve inancındadır.”

2.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kâfirler, şeytanla aynı cinsten olduklarından ruhları, şeytanların çırağı kesildi; âdeta onlara talebe oldu!
Kâfirler, şeytanlardan yüz binlerce kötü şeyler öğrendiler, kötü huylar edindiler; hakikati görmemek için akıl gözlerini, gönül gözlerini âdeta dikmişler, onları körleştirmişlerdi!
O kâfirlerin kötü huylarından en hafifi hasettir! O haset, İblis'in bile boynunu vurmuştur!
O köpeklerden hasedi, çekememezliği öğrenmişlerdir, kin öğrenmişlerdir de; insanların ebedî devlete ve saadete ermesini istememişlerdir!
Kimde sağdan soldan bir yücelik, üstünlük görürlerse, hasetlerinden âdeta kulunç illetine tutulurlar ve hastalanırlar!
Çünkü harmanı yanan her bahtsız kişi, kimsenin mumunun yanmasını istemez!”

3.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şüphesiz kâfir yedi bağırsakla yer. Dini ve gönlü zayıftır ama zift dolu karnıyla şişman görünür.”
Peygamberler, Hakk'ın rahmetinin mahsulüdürler. Kâfirlerse sonsuz kahırdan meydana gelmişlerdir.”

3.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kaderden sakınmakta perişan olmak, kötülüklere uğramak vardır. Yürü, tevekkül et, çünkü tevekkül, işlerin en iyisidir.
Ey öfkeli kişi, kaza ve kaderle pençeleşme ki, kaza ve kader de seninle pençeleşmesin, kavgaya tutuşmasın.
Allah'ın hükmüne ve takdirine karşı ölü gibi olmak gerek ki, sabahın Rabbi olan Allah'tan bir kahır yarası almayasın.”

4.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İnsan kalabalığının bulunduğu yere, bütün insanların yaşadığı yeryüzüne öyle bir şule, öyle bir merhamet alevi düşürelim ki, bütün cürümler, suçlar, günahlar dikenliği yansın, kül olsun, onun yerinde ruhani gül bahçesi meydana gelsin.”

5.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sen Mesnevi'yi sadece okumak yahut yalnız dinlemekle istifade edebileceğini mi sanıyorsun? Ondan feyz almak için önce iman sahibi olmak, sonra onun ettiği tavsiyeleri tutmak ve Mesnevi'yi yaşamak gerekmektedir. “

6.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şu da bir gerçektir ki; kötü kişinin övülmesinden Arş titrer. Allah'tan korkan muttaki kişi de kötü meth edilince,  meth  eden  kişi .hakkında fena bir zanna kapıdır”

7.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”İnanan kişi, işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç.”

8.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim kimse olmadığından yalnızım ben."

9.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Kötülerin kötülüklerine acıyın. Benliğin, kendini görüp beğenmenin etrafında dolaşmayın."

10.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:" Akıl, canla idrak sahibi olmuş, canla aydınlanmıştır. Ruh, nasıl olur da aklın tasarrufuna girer."

11.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:Taş, taşlıktan çıkıp yok olmadıkça, mücevher olup yüzüğe takılır mı hiç?"

12.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker."

13.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür."
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar