Mevlana Sözler

Doğudan gelen düşünce seher rüzgârı gibi latiftir. Batıdan gelen düşünce ise, lodos rüzgârı gibi veba neşreder.
Bu düşünce rüzgârının doğusu başka bir doğudur, yine o düşünce rüzgârının estiği batı tarafı, o taraftan yani nefis ve şeytan yönündendir. (Hz.Mevlana (S.A))
 
Ecel rüzgârı ariflere, Yusuf (as)'ın gömleğinin kokusu yahut gül bahçesinden gelen rüzgar gibi yumuşak, güzel eser. (Hz.Mevlana (S.A))
 
Kendimizi kontrol ederek, Cenâb-ı Hakk'tan, e-depli bir insan olmak hususunda bizi başarıya ulaştırmasını niyaz edelim. Çünkü edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır. (1/78)
Edebi olmayan, yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz, belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur. (Hz.Mevlana (S.A))

Zahmet ve baş ağrısı olmaksızın, ilâhî lütuf olarak İsrail oğulları'na gökten sofra iniyordu.
Musa kavmi arasında bulunan bir kaç edepsiz; "Hani sarımsak, hani mercimek?" diye söylediler.
Bunun üzerine gökyüzünden inen sofra inmez oldu. Ekmek kesildi, bıldırcın kuşu ile kudret helvası bulunmaz oldu. Bundan sonra insanlara, ekin ekme, bel belleme, çapa ve orak yorgunluğu kaldı.
Hz. İsa, tekrar şefaat edince, Cenâb-ı Hakk gökten sofra indirdi. Tabaklar içinde nimet gönderdi.
Fakat küstahlar, yine edepsizlik ettiler. Dilenciler gibi sofradan yemek aşırdılar.
Hz. İsa onlara yalvardı. Dedi ki: "Bu sofra devamlıdır. Yeryüzünden kalkmayacak, eksilmeyecektir."
Büyük bir zatın sofrasında bulunup da aç gözlülük etmek, hırsa kapılmak nankörlüktür.
O dilenci suratlı görmemişlerin hırsı yüzünden, kendilerine o ilâhî rahmet kapısı kapandı. (1/80-88)

Dost yolunda edepsiz, korkusuz olan kişi, başkalarının da yolunu vurmuş olur. Böyle kişi mert değil namerttir. (Hz.Mevlana (S.A))

Edepten dolayı bu gökler, nura gark olmuştur. Melekler de edeplerinden ötürü suçtan arınmışlar, temiz ve masum olmuşlardır. (Hz.Mevlana (S.A))

Edep ve terbiyeden kaçan kimseler, mertliğin de, mertlerin de, şereflerini, onurlarını çiğnemişlerdir. (Hz.Mevlana (S.A))

Ey Müslüman! "Edep nedir?" dersen, bil ki edep; edepsizlerin her işine kabalıklarına, kötü sözlerine sabretmekten ibarettir. (Hz.Mevlana (S.A))

Düşüncesinde edepsizlik bulunan kimseyi, Rabb baş aşağı eder. (Hz.Mevlana (S.A)

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yunus emre sözler - mevlana aşk sözleri - mevlana güzel sözler - özlü sözler - unutulmaz sözler - mevlana dan sözler - mevlana özlü sözler - anlamlı sözler -

Yorumlar