Liderlikle İlgili Sözler Nelerdir

Terence  “Sen de iyilere yerini vermesini bil.” 

*Toplumlardaki büyük rütbe sahipleri, tıpkı banknotlar gibidirler, hepsi altını temsil eder.Fakat yazık ki,  bunlardan bir çoğu sahtedir. 
Takip edilen amaçlar hiçbir zaman kişisel olmamalıdır. Geçmiş sistemlere bağlı kalanlar ve geleneklerden sıyrılamayanlar hiçbir zaman modern bir devlet meydana getiremezler. (1938) Atatürk

Hz.Mevlana  “Mevki, insanın ya iyiliğini ya kötülüğünü meydana çıkarır.” 

 Fatih Sultan Mehmet “Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.”

Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. Ümidin güvenli bir surette geri dönüşü, orduların hareketinden daha seri hedeflere ulaşmayı temin edebilir. (1922-İzmir) Atatürk
 
John P. Kotter "Başarılı liderlerin ilk işi insanların benimseyecekleri bir vizyon yaratmaktır."

İleri hükümetçiliğin belirgin özelliği, halkı, kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir.
 
Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alakalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti’nin hizmetindeyiz. (1937) Atatürk

Nizami “El, ayağın çalışmasından hoşnut değilse, sorumlu baştır.”

*Mevkilerini para ile alanlar, masraflarını geri alma gayretine düşerler. 

Pittacus “Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkie getirin.”

Milleti aldatmayacağız! Millete, daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri gerçek zannederiz. Fakat millet onu düzeltsin.
 
Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin (Liderlerin) vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. (1937) Atatürk

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Liderlik Sözleri - Liderlik İle İlgili güzel Sözler - Liderlik İle İlgili kısa Sözler -

Yorumlar