Kişisel Gelişim

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi de gelişir. Bu da hem sosyal yaşamda hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması anlamına gelir. Ayrıca iş doyumu ve motivasyonu da artar. Kişisel gelişim eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak sağlar. Bu tür eğitimlerin temel amacı çalışanların daha mutlu verimli ve etkili olmalarını kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır.
Kişisel gelişimde kültürel değerlerin de özel bir yeri vardır. Kişi; film izleyerek, kitap okuyarak, araştırma yaparak, çeşitli konularda bilgi sahibi kişilerden bilgi alarak ve gerektiğinde onlarla tartışmaya girerek kendini geliştirme imkânına sahiptir. Kişisel gelişim düşüncesi olan kişi, her alanda kendini göstermeli, olaylar hakkında az da olsa fikir yürütebilmelidir. Kişisel gelişimini sürdüren kişi, artık olaylar karşısında kendi düşüncelerini aktarabilir, kendi dünya görüşüne sahip olabilir ve olaylara kendi isteğine göre yön verebilir.
Kişisel gelişim, insani özellikler arasında yer alan önemli bir erdemdir ve bu gelişim asla tam olarak gerçekleşmez. İnsanoğlu, bilgi konusunda da açgözlüdür ve her zaman daha fazlasını ister. Bu yüzden kişisel gelişimde üst sınır söz konusu değildir. Amaç her zaman soyut bir zirve varmış gibi davranıp daha yükseğe çıkma isteği içerisinde olmaktır.
Motivasyon, gelişen bir süreçtir. Küçük ya da büyük kazanımlar, insanı yeni kazanımlar için güdüler. Bu sebeple başarıda ille de büyük adımların atılması gerekmez. Küçük işler de, kişiyi hedefe yönelten büyük motivasyonlara sebep olabilir. Bu nedenle insan yapabileceği her olumlu iş veya davranışı küçümsemeden ve sahiplenerek gerçekleştirmelidir. Küçük de olsa gelen başarı, bir sonraki başarının habercisidir.  
Kişisel Gelişim bireysel gelişim yolunda ilk adım kişilerin kendisini iyi tanımasından geçer. kişi kendini hangi konularda eksik hissediyor yoğun olarak problem yaşıyorsa öncelikli olarak o noktaları analiz etmeli ve geliştirmeye eğilmelidir. Kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri uzman kadrolar tarafından verilmeli teori ve uygulama birlikte ele alınmalıdır. Ayrıca bireylerin ilgi ihtiyaç ve beklentileri ile eğitim durumları da dikkate alınmalıdır.

İzmir'deki kişisel gelişim eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.
 
Antalya'daki kişisel gelişim eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim yazısı - kişisel gelişim ile ilgili yazılar -

Yorumlar