Kişilik Gelişiminde Psikolojik Etkenler

Ergenlik çağına gelen gençlerde psikolojik yönden belli başlı istekler ortaya çıkar. Bu isteklerin dışa vurması ergene göre değişebilir. Bu istekler şunlardır:  
1- Büyüme isteği,
 
2- Olgunlaşma isteği, 3-Bağımsız olma isteği,
 
4-  Başarı ve güven kazanma isteği,
 
5-  Beğenilme, takdir edilme isteği,           

6- Sosyalleşme isteği,
 
7- Mutlu olma isteği, gibi.
 
 
 
Her genç hayatını yukarıda belirtilen istekler doğrultusunda yönlendirmek ister, ileride bu istekler ergenin kişilik ve benlik kavramlarının oluşmasına katkıda bulunur.
 
Gencin çevresini değişik algılaması, farklı tepkilerde bulunması, karakterinden kaynaklanabilir.
 
Bireyin kişiliğinin oluşmasında, genetik ve biyolojik etkenlerle birlikte çevresel faktörler de etkilidir. Gencin yaşadığı ortam, toplumun kültürel değerleri ve bireyin içinde bulunduğu sosyal etkenler çevresel faktörleri oluşturur.
 
 Ergenliğin ilk yıllarında, birey ne çocuktur ne de gençtir. Kişi bu dönemde çelişkili ve tutarsız davranışlarda bulunurken, ergenliğin son dönemlerinde tutarlı ve belirgin davranışlar geliştirir.
 
 11-12 yaşlarından başlayarak kendi cinselliği, ile ilgili özdeşimi; anne-baba modellerine ve onlarla olan ilişkilerine göre biçimlendirmiştir.
 
Gencin, sıcak ve tutarlı ilişki kurabilen bir anne-babayla iletişim kurması daha kolay olmaktadır. Evde küçümsenen, iyi muamele görmeyen bir çocukta özdeşim kusurlu olur. Kadın ve erkek rollerinin kesin sınırları belli olan ailelerde, kişinin kendi cinsiyeti ile ilgili davranışlar geliştirmesi daha sağlıklı olmaktadır.
 
Evde kendi cinsinden bir büyük kardeşinin olması, olumlu yönde gelişme sağlayabilir. Erkek çocuğu olan bir ailenin -kız evlat isteğiyle- karşı cinsten duyduğu evlat edinme özlemini sözlerine ve çocuğun dış görünüşüne (kıyafetlerine) yansıtması cinsel kimliğin gelişimini olumsuz yönde etkiler.
 
Kişi; bebeklik çağından başlayarak, ergenlik yıllarına kadar gelişen kişilik yapısında, temel güven duygusu yerine; temel güvensizlik, başarısızlık, suçluluk ve yetersizlik duygularıyla yoğrulmuş bir benlik geliştirilmişse ergenlik döneminde problemli olur.
 
?Derinlerde yüzmesini bilenler, yüzmenin zevkini alanlardır. Sığ sularda yüzmeye çalışanlar yerlere çakılırlar. ?
 
 
 
DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Kisilik - Gelisiminde - Psikolojik - Etkenler -

Yorumlar