Kısa Cevap

Binlerce yıl önce, Yunan halkı, ayrı şehir devletleri halinde yaşıyordu. Yunanistan'ın kuzey kesimini oluşturan Makedonya'nın kralı Filip ise, bütün Yunanistan'ı kendi liderliğinde toplamak istiyordu. Bu yüzden, büyük bir ordu topladı ve kendi krallığını kabul ettirene kadar diğer şehir devletleriyle savaştı. Bir tek İsparta ona karşı direndi.
Ispartalılar, Yunanistan'ın Lakonya adı verilen güney kısmında yaşıyorlardı. Bu yüzden, kendilerine Lakonyalılar da denirdi. Lakonyalılar, sade yaşantıları ve cesaretleriyle tanınırlardı. Ayrıca, az ve öz konuşmaları ve kullandıkları kelimeleri dikkatlice seçmeleri ile...
Filip, bütün Yunanistan'ı ele geçirmek için İspartalılar'ı hakimiyeti altına alması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden, ordusunu Lakonya sınırına dayadı ve ispartalılar'a bir mesaj gönderdi.
"Eğer hemen teslim olmazsanız, ülkenizi işgal ederim. Ve eğer işgal edersem, sahip olduğunuz her şeyi yağmalayıp yakarım. Ve eğer Lakonya'ya girersem, büyük şehrinizi yerle bir ederim.
Birkaç gün içinde, İspartalılar'ın cevabı geldi. Mektup İspartalılar'ın azminin ve cesaretinin belgesi hük-mündeydi ve sadece bir kelimeden ibaretti:
 

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Kısa - Cevap -

Yorumlar