Kendini Anlatan Güzel Sözler

"Hayat bozuk para gibidir. Dilediğinizce harcayabilirsiniz, 84     ama sadece bir kez..."
Miguel de Cervantes
"Yeterli zamanımız hep vardır, yeter ki doğru kullanalım."
Goethe
"Pek çok insanın, diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçtiğini gözlemledim."
Henry Ford
"Zaman ne çıkarır ne de böler. Fakat öyle bir ölçüde toplar ki, çarpma bile onun yanında ufak kalır."
Bob Talbert
"Zaman sessiz bir testeredir."
italyan atasözü
"Her işin başı zamanlamadır. Bir işin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı kadar önemlidir."
Arnold H. Glassow
"Zamanın değerini; yapacak işi olan kimse bilir." Arap atasözü
"Son dakika olmasaydı, çoğu iş yapılmazdı." Micheal S. Tarilor
"Zaman büyük bir öğretmendir, ancak ne yazık ki öğrencilerini daima öldürür."
Curt Goetz
"Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta da günler uzun, yıllar kısadır."
Fanin
"Zaman onu nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır." Swatch reklamı
"Akılsızlar hırsızların en zarar lısıdır, zamanınızı ve neşenizi çalarlar."
Anonim
"Bir doktorun bir saatte yaptığı bir operasyonu hasta yıllarca anlatır."
Howard Templin
"Uygun ölçümü gözlemleyin, doğru zamanlama her şeyde en önemli unsurdur."
Hesiod
"Bütün başarımı işlerimi zamanında yapmaya borçluyum." Nelson Mandela
"Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zama-
nından boşa 100 saat harcar ki (4 günden fazla), bu da hiçbir şekilde azımsanacak bir suç değildir."
Jenkin Lloyd
"Hayatı seviyorsunuz, o halde zamanı boş yere harcamayın. Çünkü hayatın dokusu odur."
Benjamin Franklin
"Giden hayatı geriye getirebilecek hiçbir ilaç yoktur."
Jbycus
"Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın, çünkü sonradan akan su ilk akan sudan farklıdır."
Heraditus
"Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulamaz."
Anonim

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kendini anlatan anlamlı sözler - kendini anlatan güzel sözler -

Yorumlar