İşleyen Zekâ Gelişir

 Geri zekâlıların toplumdaki sayısı % 1 kadardır. Bunların toplumun gerisinde kalması normaldir. Konuşma yeteneği   olmayan   idiotlar   bir   şey   öğrenemezler.   Geri zekâlılarla ağır öğrenenler arasındaki % 5 lik gruptan, uzun vadede gelişerek ilköğretimin ilk sınıflarına ulaşanlar görülür. Hatta bunlar arasında, zamanla zekâsı gelişerek ileride bir iş sahibi olanlar görülmüştür.
 Ağır öğrenenlerden normal zekâlılara yakın, zekâsı geç gelişen (% 15 kadar ) bir grup vardır ki; bunlar içerisinde zamanla zekâlarının üstünde başarıya ulaşanlar olmuştur. Zekâlarına oranla çok başarılı öğrenim yapanlar, özel yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılınca yüksek başarıya ulaşanlar da görülmüştür.
 Yukarıdaki açıklamaların ışığında bir sonuca varalım: Zekâmız ne olursa olsun, işletilmezse körlenir. Düşünmeyen, muhakeme etmeyen, ileriye bakmayan, azmetmeyen ve çalışmayan insanın zekâsı işlemez, işlemeyen zekâ gelişemez. Gelişmeyen zekâ geriler. Gerileyen zekâ gücünü yitirir, fonksiyonunu kaybeder... Tembel insanın zekâsı da kendisi gibi tembelleşir...
 İşleyen zekâ faaldir, bir şeyler yapmak ister. Zekâsı işleyen insan tanınmak, beğenilmek, övülmek, başarılı olmak ihtiyacını duyar. Bu duygu, onu daha faal olmaya zorlar. Eğer, zekâmızı kendimize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olacak şekilde işletmezsek; faydalı bilgiler öğrenmekte, faydalı işler yapmakta çalıştırmazsak; faydasız şeyleri öğrenmekte ve zararlı işleri yapmakta kullanılmasını önleyemeyiz... Bilelim ki: İyiye kullanılmayan zekâ kötüye kullanılır...
 O halde: Hep iyiyi-faydalıyı düşüneceğiz. Hep iyiyi-faydalıyı öğreneceğiz. Hep iyi ve faydalı işler yapacağız. Buna kendimizi zorlayacağız. İşimize azimle başlayacağız, irade gayreti göstererek sürdüreceğiz ve başaracağız...
 Kuduz aşısını bulan PASTÖR'ü , Pastör yapan zekâsını işletmesidir. Aynı zekâ derecesindeki Afrikalı bir yerli, zekâsını işletmediği için ilkel yaşamaktan kendisini kurtaramamıştır...
 Gelişmek, ilerlemek, yükselmek istiyorsak, zekâmızı işletmek zorundayız...
 Mustafa Kemâl, çocukluğundan beri zekâsını çalıştırdığı için iyi yetişmiş, büyümüş, zaferler kazanmış ve nihayet "ATATÜRK" olmuştur!..
 DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :zeka - kişisel gelişim -

Yorumlar