İşçilerinizi Motive Etmenin Yolları

Eğer para gerçekten en büyük motive edici olsaydı hepimizin banka soyguncusu olması gerekirdi.
 İşçilerini sadece para ile motive edebileceklerini düşünen işverenler, her şey olup bittiğinde hatalarının farkına varırlar ama iş işten geçmiştir.
 İster inanın ister inanmayın. Elde etmek zorunda olduğunuz yardımı para ile satın alamazsınız. Tabii ki birçok yetenekli işçi satın alabilirsiniz fakat bugünkü iş ortamında ilerlemeniz için bu yetmeyecektir. Eğer başarılı olmak ya da başarınızın devam etmesini istiyorsanız müşterilerinizle olan bütün ilişkilerinizde daima ortalamaların üzerinde olmalısınız.
 Normalin üzerinde işçiler kazanabilmek için onlarda büyük bir bütünün parçası olma, bir değişiklik için çabalama duyguları meydana getirebilmeliyiz. En önemlisi işçilerimizi, sadece parlamaları için şans değil, aynı zamanda her fırsatın avantajlarını kullanabilmeleri için bilgi, araç gereç imkanı da tanıyarak motive edebiliriz. Onlara, yıldızların performansına kavuşabilmeleri için yardım edebiliriz.
 
 Öneri
 • Siz önemsemezseniz onlar da önemsemezler.
 • İşçiler patronlarına güvendikleri zaman kendilerini daha emniyette hissederler ve böylece yapacaklarının en iyisini yaparlar.
 • Başarılı motivasyon, onu insanlara tatbik etmekten değil, onu insanlarla birlikte tatbik etmekten ibarettir.
 
• İnsanlardan ne umarsanız onu alırsınız.            
• İşçilerde (çalışanlarda) saygı ve sorumluluk geliştirmenin en iyi yolu bunu onlara vermektir.
 • Övme, eleştirme ve sükûnet dengeniz, davranışlarınızı daha saygıdeğer hale getirir.
 
• Örneklerle yol gösterin.
 • Motivasyon nadiren kendi kendini besler. Onun için düzenli olarak körüklenmelidir.
 • İşçiler en çok üretmiş oldukları şeyleri en mükemmel biçimde yaptıklarını hissettikleri zaman motive edilirler.
 • Beraber iyi oynayanlar beraber iyi çalışırlar.
 • Beraber iyi çalışanlar, daha akıllıca, zekice çalışırlar.
 • Ne insan zekâsı, ne de onu motive eden güç tam olarak mantıklıdır.
 • Basitleştirin.
 • İş ve işçi birbirlerine uyduğu zaman daha fazla motivasyona gerek kalmaz.
 • Eleştiri başlamak için değil, rayına oturtmak için en etkileyici şeydir.
 • Birçok kural morale engel olur.
 • Ricada bulunmak genellikle emir vermeye tercih edilebilir.
 • Bir işin memnun ediciliğinin (doyuruculuğunun) en açık göstergesi işçilerin birbirleri ile ilişkileridir.
 • Gerekli olan yerlerde her zaman kredi veriniz, (itibar ediniz)
 • Algılama, başarı, kişisel gelişme, kıvanç gibi asli memnuniyet en iyi motive edicidir.
 • İnandırmanın, ikna etmenin gücü, korkutmanın, göz dağı vermenin gücünden daha etkileyici ve uzun ömürlüdür.
 • Verilen ödül, yapılan göreve denk olmalıdır.
 • Uygulama
 • Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de başkalarına öyle davranın.
 • İşçilerinizi, ciddiye aldıkları konularda sık sık övün.
 • Çalışma yerlerini önyargıdan uzak oluşturun. Çalışma yerlerinde önyargı olmasın.
 • Yeni veya az becerikli işçiler, özel talimatlar ve en çok becerebilecekleri görevlerle çok daha iyi motive edilirler.
 • İşçilere, kendilerine has çalışma şekilleri oluşturabilmeleri imkanı verilmesi, bunun için teşvik ve destek sağlanması çok iyi bir motivasyon aracıdır.
 • Küçük hatalara karşı anlayışlı ve hoşgörülü olduğunuzda onlar sizin kendilerini düzeltme ve disiplin çabanızın işin başarısı için olduğuna inanacaklardır.
 • Bir işçinin maaşı ihtiyaçlarını karşılıyorsa, maaşa zam yapmak güçlü bir motivasyon değildir.
 
• İşçilerinizin tamamı kişisel iletişim şeklinize cevap veremeyebilir... bu iletişim şeklinizle sizi anlamayabilir. Kendinizi değişik yollarla anlatmayı bilin.
 • İşçilerinizin gizlilik ihtiyaçlarına saygı duyun.
 • Firma kuralları tayin edin ve istisnasız olarak bu kuralları yürütün.
 • İşçilerinizin her birine özel ve kişisel bir görev verin.
 • İşçilerinizin kişisel uyuşmazlıklarına girmeyin.
 • Şirket çapında bir proje ile karşılaştığınızda iki ekip oluşturun. Onların zamanlarını ve üstün hedeflerini tespit edin. Sonra birbirlerinden daha iyi olmak için gösterecekleri çabayı izleyin.
 • Firma politikası her seviyede tutarlı olmalı. Kıdemlerinden dolayı idarecilere fazla ödeme yaparken üretimde çalışanların ücretlerini kesmeyin.
 • Fevkâlede yapılan bir iş için patronunuza bir kopyası ilgili işçiye verilmek üzere işçinin firmaya olan önemli katkılarını öven bir mektup gönderiniz.
 • Yetkili işçinin kendi işlerini düzenleme serbestliği içinde olması, bir motivasyon aracıdır.
 • Firmanın hedeflerinde genel kabul oluşturulması,
 • Günlük işlerdeki belirsizliğin giderilmesi, düzenleme yapılması,
 • Karara katılmalarının sağlanması,
 • Firmadaki önemlerinin vurgulanması,
 • Yeniliklerin teşvik edilmesi... motive edicidir.
 • Hatalarınızdan dolayı dürüstçe özür dileyin.
 • Hünerli işçilerin bir değişiklik yapabilecek güçte olduklarını hissetmelerine müsaade edin.
 • İşçilere, müşterilere hizmetin "uşaklık" olmadığını "uşak ruhlu" olmadan nasıl hizmet edileceğini öğretin.
 • Bir kişinin yapacağı iş için asla iki kişiyi görevlendirmeyin. Bu, can sıkıntısını, hüsranı, uyuşukluğu, işe ilgisizliği arttırır.
 • Kurallara başvurmanızdaki uygunluğu periyodik olarak gözden geçirin. Tutarsız kurallar da "kuralların tutarsız kullanılması da kuralların küçük görülmesi eğilimini güçlendirir, kaçınma tavrını kışkırtır.
 
• İşçilerin, firmanın gelişmesi doğrultusunda yeni ya da diğer bölümlerde kullanılabilecek projeler geliştirmeleri için zaman ayırmalarını sağlayın.   
• İşlerine karşı isteklerini yenilemeleri için, işçilerin tamamının düzenli şekilde tatile çıktıklarından emin olunuz.
 • Gelip geçici, mânâsız liderlik ve yönetim modalarından sakınınız.
 • Firmanızın ideal görünümünü, ulaşmak istediğiniz firmayı gözünüzün önünde canlandırın ve bu görüntüyü işçilerinizle paylaşın. (İşte böyle bir firmaya ulaşacağız).
 • İşçilerinizin kullandığı araç gerecin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Düzenli-düzgün çalışan aletler gecikmeleri önler, kaliteli işi destekler.
 
• Doğru hareketleri ödüllendirin yanlış hareketlere engel olun. Bu çok basit görünür, fakat sık sık ihmal edilir.
 • İşçiler için en büyük motive bozucu, onların batan gemi ile birlikte gitmelerini istemektir.
 • Bir işçinin teklifi-tavsiyesi firmaya para kazandırdığı, kâr getirdiği zaman işçinin bundan pay almasını sağlayın.
 • Gün için geri besleme kotanızı düzenleyin. Şuurlu bir şekilde her işçi hakkında söylemek için olumlu, iyi bir şeyler bulun.
 • Hatalarınız için işçilerinizi günah keçisi olarak kullanmayın.
 • İşçilerinize büyük sorumluluk sahipleriymiş gibi davranın.
 • İşçilerinizin işlerini daha iyi yapabilmeleri için kullandıkları teçhizatın sayılarını ve kalitelerini yükseltin.
 • İşçileri ürettikleri şeylerin kullanıldıkları yerlere götürerek, oraları incelemelerini, ürettiklerinin nasıl işe yaradığını görmelerini sağlayınız.
 • Çalışma atmosferinin yüksek enerji ile dolu olması,
 • Aralarında uyum meydana getirilmesi, ahenkli bir ortam oluşturulması,
 • Dostça rekabetin teşvik edilmesi,      "Fikirlerin basitleştirilerek sunulması,
 • Onlar için rol modelleri geliştirilmesi,
 • Takım ruhunun teşvik edilmesi, dolaylı olarak motivasyon sağlar.
 • Kişisel becerilerini geliştirmeleri ve daha zengin bir kişilik kazanmaları için fırsatlar sağlayın.
 • Çok açık oluşturduğunuz emirler zincirini sıkı bir şekilde takip edin.
 • Sadece hergün işe gitme duygusu ile başbaşa kalmalarını önlemek için anlamlı bir bütünün parçaları oldukları duygusunu oluşturun.
 • İşçilerin teçhizatın geliştirilmesi, değiştirilmesi, arttırılması ile ilgili teklif ve ricalarını dinleyin.    '
 • Onların fikirlerini ve türlü yenilikleri ortaya çıkarma isteği ve gayreti içinde olduğunuz gösterin.
 • Beklentileri arttırmak için bir gerçeğin tamamını açıklamayın; sizde bir miktar sır kalması sizi daha ilgi çekici, saygıya değer yapar.
 • Kişisel hedeflerle firma hedefleri arasında bağlantılar oluşturun.
 • Yoğun işten sonra sonuçlan ödüllendirin.
 • İşçilerinize karşı kendinize olduğunuzdan daha sabırlı olun.
 • İşçilerinizin çalışma alanlarını dizayn etmelerine, süslemelerine müsaade ederek morali takviye edin. Onlar en iyi nasıl çalışacaklarını sizden iyi bilirler.
 • İşçileriniz arasında asla taraf tutmayın.
 • Yenilikleri ödüllendiğiniz kadar, emniyet ve güvenirliği de ödüllendirin.
 • Soru sordukları, daha fazla bilgi edinmek istedikleri, açıklama yapmanızı rica ettikleri zaman eleştirmeyin.
 • Dedikodu ve söylentilere asla müsade etmeyin.
 • İşçilerinize, hakkında çaba sarfedecekleri görüşler kazandırın.
 • Başka bir yöneticinin eleştirilerinden dolayı moralin azaldığı zamanlarda işin tamamlanması için yardım elini uzatın. Kendilerine güveni kazandırdıktan sonra yeterli morali verin.
 • Sonuçları olduğu kadar, sonucu sağlayacak sürek ci de övün.
 • İşçilere her şeyden önce insan olarak ilgi gösterin,
 • Eleştiride bulunmaktan korkmayın
 
• İşçilerin, daha iyi yönetim için fikirler öne sürebildikleri bir sistem kurun.
 • Memnuniyetinizi göstermek veya teşekkür etmek için beklemeyin. İyi yapılan bir iş gördüğünüzde, o işi iyi yapan işçinin kendisi hakkında neler hissettiğinizi bilmesine müsaade edin.
 • Büyük projeler için ara hedefler ve ödüller oluşturun.
 • İşçilerinizin beğendiklerini ve beğenmediklerini bilin.
 • Çok üretenler/kazananlar için bir klüp oluşturun.
 • İlgilerini kaybeden veya işini bir tarafa bırakan tecrübeli, aslında bu işleri iyi yapabilecek işçilerle özel olarak ilgilenin. Eleştirileriniz onların problemini ortaya çıkaracak tarzda olsun.
 • Başarılı işçilere, mahalli ya da ulusal basında yer alarak tanınmaları için yardımcı olun.
 • İşçilerin başarılarını kendinize mal etmeyin. Onların başarılarını kendi özel durumlarınızı güçlendirmek için kullanmayın.
 • Gücünüzü kötüye kullanmayın.
 
• Değişiklikleri önceden ilan edin ve işçileri bu değişikliklerin gereklerini yapabilecekleri şekilde hazırlayın.
 • Parlak fakat kendilerinden emin olmayan işçiler, başarılarını, katkılarını ortaya koyabilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Fikirlerini daha geniş gruplara sunmadan önce onların güvensizlik duygularını yenmelerine yardım edin. Onları destekleyin ve sunuş anında fikirlerinin etrafında bir oy birliği oluşturun.
 • İşçilerinizin kabiliyetlerine inanın.
 • İşçileriniz arasında etkili olan yardımcılarınızla sağlam ilişkiler geliştirin
 • Bir "Ayın işçisi" ödülü oluşturun ve bunu açıkça sergileyin.
 • Büyük bir potansiyeli fakat az kabiliyeti olan işçilerinize kendilerini yönetecek hale gelinceye kadar yardıma devam ediniz.
 • Yeni işçilerinizi sizin beklentilerinizi ve standartlarınızı öğreninceye kadar eleştirmekten kaçının.
 • İşçilerinize güvendiğinizi gösterin.
 • İşçilerinizin size güvenmeleri için gerektiği gibi davranın.
 
• Uygun kanallardan bilgi dağıtın. Hiç kimseyi bilgiden mahrum bırakmayın.
 • Anahtar istatistikleri ölçün ve dikkatli bir şekilde takip edin. însanlar sizin dikkatle takip ettiğinizi bildikleri alanlarda en iyisini yaparlar.
 • Kararlaştırılandan daha az üreten, işini normalden daha az yapan bir işçiyi asla ödüllendirmeyin.
 • İşçilerinizin müşterilerinize nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara aynı şekilde davranın.
 • İşçileriniz arasında her zaman, gerçek ne olursa olsun, bunu size söyleyecek bir kişi bulunsun.
 • Arada sırada ödüller verin.
 • Adaletli davranın.
 
DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Kişisel gelişim - bireysel gelişim - telkin - motivasyon - insan - işçi - motive -

Yorumlar