İlk İzlenim

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu ilk izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UÇLA) öğretim üyelerinden Mehrabian adında bir psikolog, insanların birbirleriyle ilgili ilk izlenimini nelerin belirlediğini araştırdı (Mehrabian,..1981). Bulduğu sonuçlar gerçekten ilginç. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin yüzde elli beşini, kulaktan gelen mesajlar yüzde otuz sekizini oluşturmaktadır. Kişinin 'ne söylediğini' belirten içerik ise, ilk izlenimin ancak yüzde yedisini oluşturmaktadır.
Görsel kanal: % 55
İşitsel Kanal: % 38
Söz / İçerik:   % 07
Bu sonuçlardan anlaşılan o ki, ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz, ne konuştuğumuzdan daha önemli olmaktadır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel başarı - bireysel gelişim - bireysel başarı - nlp - hızlı okuma - koçluk - -

Yorumlar