İletişim İle İlgili Özlu Sözler - En Güzel Sözler

• Haberleşme vasıtaları çoğalırken, insanlar ruhen birbiriyle haberleşemiyor.    Rasim Ozdenören
 
• Bir köpek bir adamı ısınrsa bu haber değildir. Fakat bir adam bir köpeği ısınrsa bu bir haberdir.
 
• Kitle iletişim araçları -Sadece- ideolojileri taşımakla yetinmemektedir. Çünkü bu araçların bizatihi kendileri birer ideolojidir.    Mc. Luhan
 
• Dünyayı yönetenler; kalem, mürekkep ve kağıttır. J. Hovel
 
• Ma'lumu i'lam gerekmez. (Bilineni yaymak gerekmez.)
 
• "-Tuhaf şey!
 
- Yabancı girmesin diye evlerin kapısını kilitliyorlar; sonra da: Televizyonlarını açıyorlar."
 
• Kötü bir gazete, bir çuval dolusu zehirden daha zehirleyicidir.
 
• Türkiyede basının en bariz vasfı dalkavukluktur.
 
• Kötü haberlerin kanatları vardır. İyi haberlerin ayakları bile yoktur.    M. Cavendish
 
• Ben üç gazeteden, yüzbin süngüden daha çok korkarım. Napoleon Bonaparte
 
• Gazetecilik aceleyle yapılmış edebiyattır. Matthew Arnold
 
• Gazeteciler, zamanın ebesi ve mezarcısıdırlar.    Gutzkow
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]                           


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : iletişim ile ilgili sözler - iletişim ile ilgili özdeyişler - iletişim ile ilgili özlü sözler - iletişim ile ilgili güzel sözler - iletişim ile ilgili atasözleri - iletişim ile ilgili deyimler - iletişim ile ilgili anlamlı sözler - iletişim ile ilgili etkili sözler -

Yorumlar