GURUR ile ilgili sözler

GURUR ile ilgili sözler
• Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsan; unut-maki filin ayağı altında da sen öylesin.       Şeyh Sadi Şirazî
• Düşmanlıkta, küçük şeyi bile büyük gör. Sivrisinek aslanın gözünü karartır.
• Gurur, bütün kötülüklerin anasıdır.
• Kısa boyluların çoğu kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler.    Le Bruyere
• Gurur, muvaffakiyetin en büyük düşmanıdır.
• Bazı horozlar, güneşin kendileri yüzünden doğduğunu sanırlar.    T. Fontane
• Gariptir, ipeği yapan böcek değil de; giyen kadın gururlanır               Cenap Sahabettin
• Bir insanla konuşurken, kendini yüksek görme; hırs ve şehvet, soğan gibi kokar.    Mevlânâ
• Kişinin noksanlığı, kalbindeki kibri kadardır.                              
• Küçük insanların büyük gururlan olur.    Voltaire
•    İnsanların en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren; kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit; adaletle hareket edendir.    Abdulmelik b. Mervan
• Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.  
• Küçük işler, basit insanları mağrur yapar.   W. Shakespeare
• Hiç kimseye gururla bakma! O da kendisine göre görkemlidir.    Nizami
• Başkalarının gururuna dayanamayışımız; kendi gururumuzu incittiği içindir. ha Rochefaucauld
• Kötülüklerin hepsi gururdan doğar.
•    En vahşi vahşet, kendini beğenmektir.    Hz. Ali (r.a.)
• İnsan gururu, yüzünden de alçakgönüllü olabilir. Montaigne
• Hepimiz aynı boyda insanlar olduğumuz halde birbirimize
tepeden bakmak istiyoruz.    Reşat Nuri Güntekin
• Bir insan ne kadar mütevazi ise, o kadar yücedir. Ne kadar
kibirli ise, o kadar alçaktır.    Ali Etnirî
•    Büyük adamlar tevazudan kendini küçük göstermek ister; fakat eserleri onları büyültür. Küçük adamlar, kendilerini büyük göstermek isterler; fakat eserleri onları küçüktür.
• Kibir, alçakların ahlakmdandır.    İmam-ı Şafii
• Kendini beğenenler, başkasının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.    Florian
• Kişinin helaki; kendini beğenmededir.    Hz. Ali (r.a.)
• "Mal-ü mülke, mağrur olma; deme "Yoktur ben gibi". Bir muhalif rüzgar eser; savurur harman gibi. "
• Herşey incelikten, insan kalınlıktan kırılır.
•    Zenginliğin en iyisi, akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik
de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık, kendini beğenmektir. En
büyük şeref güzel ahlaktır.    Hz. Ali (r.a.)
• Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin.    Konfüçyüs
• Büyük görünme, küçülürsün.    Bediüzzaman
• Kibir dalını diken, gazap dikeni toplar. Hırs tohumu serpen, zillet mahsulü biçer.    Ömer bin Abdülaziz
• Eğer kendini küçültmek istemezsen; sonunda zillete sebep olacak bir iş yapma.    Saadetnama'den
• Malı ile sana kibirlenen adama karşı büyüklenmek; Yüce ve Ulu Allah için tevazu sayılır.    
• Kibrin başlıca yedi sebebi vardır: İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, mal ve mevki. Bunlar cahillerde bulunursa kibre sebep olur.    İmam-ı Birgivi
•    Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yücelterek büyüyebilirsin.   
• Küçük olanları hor görme! Unutma ki, dağlar çakıllardan teşekkül etmiştir.   
• Mağrura karşı mağrur ol ki, gururunu terk etsin.
• Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen, safayı bulur ve rahmete erer.    Bediüzzaman
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili sözler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili özdeyişler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili özlü sözler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili güzel sözler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili atasözleri - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili deyimler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili anlamlı sözler - gurur-büyüklük taslamak-kibir ile ilgili etkili sözler -

Yorumlar