Göster ve Anlat

Göster ve Anlat
Göster ve anlat, anaokullarında düzenli olarak yapılan çalışmalardandır. Eğitim uzmanları buna "hazır olma faaliyetleri" adını verirler. Bu, çocuğun belli bir "öğrenme durumunu" kolaylıkla, iyice kavrayarak ve ilgi ile karşılayabildiği gelişim evresidir ve çocuğun içinde bulunduğu fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve deneyimsel gelişim düzeyine karşılık gelir. Bir anlamda, bütün gün faaliyetleri yapılarak geçmiş olur. Çünkü okulda olup biten her şey çocuğunuzun gelişimini hedeflemektedir.
Hazır olmaya yönelik belli faaliyetler nelerdir? Sayı sayma ve hatırlama, canlandırma (drama) oyunları (kukla tiyatrosu, alış-veriş köşesi veya evcilik köşesinde) ve hikaye zamanı bunlar arasında yer alır. Hikâye anlatılırken öğrenciler pasif dinleme durumundadırlar; fakat bütün dikkatlerini yöneltmişlerdir. Bütün bunlar konuşma ve dinleme becerilerini geliştirir. Sayı kavramları daha iyi anlaşılır. Koordinasyona yönelik ve motor beceriler daha iyi duruma gelir.
Çocuklar "göster ve anlat" çalışmasını sırayla gerçekleştirirler. Birkaç günde bir ya da öğretmen her söylediğinde bir çocuk bu çalışmayı sergiler. Evden bir şey getirir; sınıfın karşısına geçerek onu herkese anlatır. Bazen, bir okul projesinde yapılmış bir şey için aynı şey yapılır. Amaç, eğer çekiniyorsa çocuğunuzu utandırmak ya da topluluk karşısında konuşmaya zorlamak değildir tabi. Fakat, bütün gözler kendisine döndüğünde kendisini rahat hissetmesini sağlayacak desteği vermektir. Bu deneyimle, ileride sınıfın karşısında birşey anlatacağı zaman için hazır duruma gelir.
"Göster ve anlat" çalışması çocuğa iki şekilde yarar sağlar: Kendi ayakları üzerinde durmak ve konuşmayı öğrenmesine yardım etmek. Aynı zamanda, sınıfın geri kalanı için dinleme ve gözlemleme konusunda iyi bir pratik yapma olanağı sağlar.
Bu çalışmaya, her gün, beş ila onbeş dakika arasında bir zaman ayrılır. Bununla birlikte, hazırlık faaliyetleri bütün gün boyunca yapılan diğer çalışmalar süresince devam etmektedir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :çocuk - sosyal - psikoloji - çocuk eğitimi -

Yorumlar