Gönüllü Hizmetkâr

GÖNÜLLÜ HİZMETKÂR;Bilinç; bilinçaltına direktifler verir. Bilinçaltı yalnızca emirler alıp bunları mantıki kıyaslamayla (kurala dayalı çıkarımla) yargılayarak yerine getirdiği için gönüllü hizmetkâr adını alır.Verdiğiniz her emir, oluşturduğunuz her önerme, benimsediğiniz her inanç bilinçaltına kaydolur. Bilinçaltı, günümüzün modern bilgisayarlarından daha gelişmiş bir bellek sistemine sahiptir. Teyp gibi kayıt yapar; her emir, her inanç, her düşünce bilinçaltının asla hata yapmayan bellek sisteminin bir parçası olur. Hatta düşünmediğiniz, dikkat etmediğiniz şeyler dahi orada depolanır ve gerektiğinde ortaya çıkarlar.
DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :bilinç - bilinçaltı - olumlama - telkin - hipnoz - nlpolumlama - subliminal - subliminal mp3 - bilinçaltı telkin - olumlama -

Yorumlar