Gizli Kahramanlar

Gizli Kahramanlar
İşyerlerinin gizli liderleri, gizli kahramanları vardır. Özellikle geniş tabanlı alt birimlerde bunlardan mutlaka bulunur. Bunların sözleri, tavırları, tesbitleri diğerleri için önemlidir. Bir emrin ya da tavsiyenin veya yeni bir düzenlemenin ne anlatmak istediği konusunda gizli lider ve kahramanların tahminleri, etraflarına toplanmış gruplar için genellikle "Böyle yapalım.." değeri taşır. Yönetim birimlerinden gelecek işaretlerden ne anlaşılması gerektiği bunlara sorulur.
Gizli lider ve kahramanların kurum içindeki rolleri genellikle olumludur.  idare edilmezlerse bazı uyum problemleri çıkarabilirler. İyi idare edilirlerse uyum problemleri için çözüm yolu olabilirler... Gizli lider ve kahramanlar yönetimin kapsayacağı alan içinde "değerli bir grup" olarak yer almalı ancak bunların "aracı" konumuna gelmelerine sessiz kalınmamalıdır.
Kurumun türü ve büyüklüğü ne olursa olsun, insan tabiatı bu gizli lider ve kahramanları bulup çıkarır. Bu biraz da alt kademelerin "çok kolay ulaşılabilecek yönetici" arzularının tezahürüdür. Gizli lider ve kahramanlar, taşıdıkları kişisel özellikleri, kıdemleri ve benzeri sebeplerle sivrilirler. Bunlara yakın yönetim çalışanlara daha sempatik gelir. Bunlara karşı takınılacak "dağılm!" tavrı huzur bozucu olur.
Yönetim, gizli lider ve kahramanlardan, daha çok kurumun yekpare bir ruh ve yapı içinde teşekkülü ve devamı konusunda faydalanmalıdır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :gizli kahraman - gizli - kahraman -

Yorumlar