Felsefe Bilgisi

Felsefe Bilgisi
Gördüğümüz tüm bilgi alanları, varlığı parçalayarak obje edindikleri varlığa ilişkin doğru bilgilere ulaşmaya çalışmaktadır. Felsefe ise mevcut tüm bilgi alanlarına projeksiyon tutarak onların bilgi alanlarını, yöntemlerini tanımlar. Her türlü bilgiyi sorgular, eleştirir. Bu nedenle felsefenin son sözü söyleyen bilgiler üstü bir bilgi (bir üst dil) olduğunu söyleyebiliriz.
 Felsefe; her türlü bilgiyi, olayı, olguyu obje edinebilir ve bunlar üzerinde mantıksal, kavramsal çözümleme yapar. Felsefe, hep bir yolda oluştur, ama bu yolda oluş, bir yolda kalış, hedefe ulaşamama anlamında olmayıp düşüncenin, var olanların bilgisine ulaşmak için metotlu, araştırıcı, şüpheci, sorgulayıcı bir düşünme süreci izlemesidir. Felsefe "nelik bilgisi (kavramsal, özsel bilgi)" verir; şeylerin "neliğini" görerek, haklarında söylediklerimiz felsefe bilgisidir. Felsefe, her tür bilgiye yönelmiş bir meraktır.
Felsefe önermeleri tek tek felsefe çalışmalarının ürünüdür. Her felsefe doğrusu, yani anlam açıklaması, her temellendirme önermelerde gerçekleştirilir. Bu nedenle apaydınlık olması, çevrildiği dil düzenlerinin içini göstermesi bu önermelerin temel koşullarıdır. Filozofun gücü asıl ne belli bir duyguyu aşılayışta ne dünyaya ilişkin bir yaşama tutumu sunmada ne de birtakım gönül isteklerini gidermede ortaya çıkar. Bu güç onun önermelerinde, anlamlar üzerinde söylediklerinde aranmalıdır. Felsefenin dili çözümleyici bir tasvir dilidir. Bu dili yoğuran, konu olarak aldığı gerçekleri bulup kavramadaki uzmanca davranıştır. Felsefenin ilerlemesi, bu dilin felsefeye özgü bilme görevini gittikçe daha eksiksiz yerine getirme becerikliliğinden başka bir şey değildir. Felsefe birkaç bin yılı kapsayan tarihi boyunca hep dilini düzelterek gelişmiştir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar