Evrensel Bir Boyut Olarak Başarı

Çağdaş başarı kavramı içinde tek bir alanda kalıcı ürünler vermenin ötesinde, hayatın her alanına yayılan bir incelme vardır. Böyle bir incelmeye sanata ve edebiyata ilgi duymakla ulaşılır. Eğitimde bu etkinliklerde yer almayan kişi, belirli bir alanda nereye varırsa varsın, yüzeysellikten ve tekdüzelikten kurtulamaz. Bu sebeple çağdaş başarı iyi yemek, iyi müzik dinlemek, sanata ve edebiyata zaman ayırabilmekle gerçekleşir. Bu. sayılanların maddi imkânlarla mümkün olabileceğini düşünmek doğru değildir. Örneğin, iyi yemekle kastedilen pahalı lokantadaki bir yemek olmayıp, öğle yemeğinde bir dilim beyaz peynirin, temiz bir tabakta, ütülü ve kolalı örtülü bir masada, bir dal maydanozla süslenerek yenmesidir.

Yaşadığının anlamına varan ve yaşadığından zevk alan insan, çevresindekilere karşı da hoşgörülüdür. Hoşgörü karşımızdaki kişiyi istediği gibi mutlu edebilmektir. Böyle bir yaklaşım, çevredeki insanları bizim istediğimiz gibi davranmaya isteklendirir. Çevreyle bu yönde ilişki kuran kişinin verimliliği artar, aldığı doyum yükselir.

 

ÖZET

•    Çağdaş basarı "çok çalışmayla" değil "etkili çalışmayla" elde edilir.

•    Etkili çalışma, zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır.

•    Başarı için amacın açık bir tanımının yapılması gerekir ve bu amacın kartona büyük harflerle yazılıp çalışma masasının tam karşısına asılması yararlıdır.

•    Amaçlar davranışları başlatır, sonuçlar bu davranışları sürdürür.

•    Başarı, birey için anlamlı amaçların yapılmış olan günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir.

•    Kişi amacını belirlemeli, belirlediği amacına ulaşacağına inanarak çalışmalıdır. Her insan inandığı amacına ulaşamayabilir fakat amaçlarına ulaşanlar mutlaka inananlar arasından çıkar.

•    Amaçlar "özerdir ve kişiye özgüdür. Herkes "okuduğu" için okumayı, herkes "gittiği" için üniversite veya koleje gitmeyi istemek gerçekçi değildir. "Genel bir amaç" insanı mutlu etmez.

•    Anadolu liselerine giden birçok öğrencinin ailesi büyük hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bir büyük mücadeleye kalkışırken hedeflenen okulun şartlarından önceden haberdar olmakta yarar vardır.

•    Üniversite eğitimi meslek kazandırmalıdır. Gençlerin tercih listelerine yazdıkları bölümleri önceden araştırmaları sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarını ve mutsuzluğu önler.

•    Başarı en genel tanımıyla "uyumlu ve doyumlu" yaşamaktır.

•    Çeşitli ölçütler kullanılarak başarılı oldukları belirlenmiş kişilerde şu özellikler saptanmıştır: Durum değerlendirme özelliği, zamanı iyi kullanma özelliği, amacı belirleme özelliği, dinleme ve gözleme özelliği, susmasını bilme özelliği, yardım isteme özelliği, sebepleri dışında değil içinde arama özelliği, sorumluluk alma özelliği ve düzenli bir aile hayatına sahip olmak.

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :evrensel - boyut - basari -

Yorumlar