Etkileyici Bir Hikaye

Etkileyici Bir Hikaye - DENİZ KAZASI
Bundan yıllar önce, Hollanda'nın ufak bir balıkçı köyünde çocuk denecek yaşta bir erkek bütün dünyaya iyi bir ders vermiş. Tüm köy, geçimini balıkçılıktan sağladığı için, acil durumlarda yardımcı olmak üzere gönüllü çalışacak bir kurtarma ekibine gereksinim duyuyorlarmış. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıkmış ve bir tekne denizde mahsur kalmış. Teknenin tayfası çaresiz kalıp, SOS sinyalleri göndermiş. Kurtarma ekibinin teknesinin kaptanı sinyalleri almış ve tüm köy halkı alanda toplanmış. Kurtarma ekibi teknesini denize indirip, dalgalarla boğuşarak denize açılınca, köy halkı ellerinde fenerlerle karanlıkta beklemeye başlamış.
Bir saat sonra kurtarma ekibi sisten çıkmış ve köy halkının neşeli haykırışlarıyla karşılanmış. Kurtarma ekibi yorgun bitkin sahile vardığında, teknenin denizdeki kazazedelerin tümünü alamadığını ve bir kişiyi denizde bırakmak zorunda kaldıklarını anlatmış köy halkına. Onu da tekneye alsalar, tekne alabora olur ve hepsi denize dökülürlermiş.
Kaptan çaresizlik içinde bir başka teknenin gidip, geride bıraktıkları denizciyi kurtarmalarını söylemiş. Bu sözler üzerine on altı yaşındaki Hans kaptana doğru ilerlemiş. Annesi oğlunun elini yakalamış ve oğluna yalvarmaya başlamış, "Lütfen gitme. Baban bundan on yıl önce bir deniz kazasında öldü, ağabeyin Paul ise üç haftadır denizden dönmedi, kayıp. Hans, senden başka kimsem yok, gitme oğlum."
Hans annesini şöyle yanıtlamış: "Anne, bu kez görev sırası bende. Sıra geldiğinde herkes üstüne düşeni yapmak zorundadır. "Hans annesini öpmüş ve karanlık gecede ekiple birlikte gözden kaybolmuş.
Bir saat kadar bir süre geçmiş, ama geçen bu süre Hans'ın.annesine bir asır gibi gelmiş. Sonunda tekne sisten çıkıp sahile vardığında Hans teknenin burnundaymış. Sahilden seslenmişler, "Kayıp denizciyi buldunuz mu?" Hans heyecanla seslenmiş karaya, "Evet, bulduk. Anneme müjde verin. Kayıp denizci ağabeyim Paul'müş!"
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Etkileyici Bir Hikaye - Etkileyici - Bir Hikaye -

Yorumlar