En Güzel Mevlana Sözleri

1.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.
Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.
Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.
Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de."

2.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahkumlarız.
Zindanı del, kendini kurtar!
Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır.
Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak ve kadın; dünya değildir."

2.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kamil mü'minlerin akıllan, nefislerinden üstündür. “

3.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bir mü'min, cehennemden sakındığı kadar, cehennemde ondan çekinir.
Çünkü mü'minin nuru, cehennem ateşi cinsinden değildir. Hakikat nurunu arayan ve bulan bir mü'min, gerçekte ateşin zıddıdır.”

4.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Mü'min, o yaşayışa güvenir, Allah'a itimat eder de, bu yüzden dünyadaki rızkını yavaş yavaş teenni ile toplar. O rızkının kesilmeyeceğinden ve kendisine ayrılmış bir şeyin, bir yağmacı tarafından yağma edilmeyeceğinden emindir. Öyle bir yağmacıdan korkmaz. Padişahın düşmanı kahredeceğine inanmıştır.”

5.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şu namaz da, oruç da hac da cihat da hep inanca tanıklık eder.”

6.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Gaflet uykusuna dalmış bir bilgisize öğüt vermek, çorak bir yere tohum ekmektir!
Ahmaklığın, bilgisizliğin yırttığı şeyi, artık yama tutmaz! Ey öğütçü; Oraya hikmet tohumu pek ekme!”

7.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bilmiş ol ki, her hastalık, ölümden bir parçadır. Eğer yolunu bulursan, ölümün bu parçasını, bu cüz'ünü kendinden sür, çıkar, at gitsin.
Mademki ölümün bir cüz'ünden kaçamıyorsun; bil ki hepsini de bir gün başından aşağı dökeceklerdir.
Yok, ölümün cüz'ü sana tatlı geliyorsa, bilmiş öl ki, Allah, hepsini tamamını da sana tatlılaştır.
Dertler, hastalıklar, ölümden gelen elçilerdir. Ey olmayacak şeylerle uğraşan kişi, ölümün elçilerinden yüz çevirme, onlarla iyi geçin ki ölüme de alışmış olasın.
Bolluk içinde tatlı bir ömür sürenin ölümü acı olur. Çünkü alışılmış şeylerden ayrılması güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren canını kurtaramaz.”

8.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Allah'a tekrar tekrar yemin ederim ki,
Bu mana (Mesnevi), Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar bütün dünyayı kaplayacak,
Ve bütün ülkelere ulaşacaktır.
Hiçbir mahfil ve meclis olmayacak ki orada Mesnevi okunmuş olmasın.
Hatta o dereceye varacak ki,
Mabetlerde, zevk u safa yerlerinde okunacak;
Bütün milletler bu sözlerle süslenecek ve onlardan faydalanacaktır."

9.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:
"Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun.
Tanrı'nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir."

10.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:

"Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki.
Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür."

11.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:
"Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır, dosta dost!
Ayna Türk'e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir.
Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen, kendinden korkmaktasın.
Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer; ölüm onun yaprağıdır.
İyiyse de senden yetişmiş, yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş... gönlüne gelen her şey senden, senin varlığından gelir.

12.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bizi korkutan, can vermenin görünüşü, dış yüzü; ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, yaşayıştır. Görünüşte bir tükenmedir. Hakikatte ebedî hayattır.”

13.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Aslında her an canının bir cüz'ü ölüm halindedir. Her an can verme zamanıdır; her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir ve ömrün tükenmektedir.”

14.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kim ölümü Yusuf gibi güzel gördü ise, canını feda etti. Ölümü kurt gibi gören sapıtır, doğru yoldan çıkar.
Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere, ölüme düşman olanlara, ölüm korkunç düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar.”

15.)En Güzel Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Ey ölümden korkup kaçan can, işin aslını, sözün doğrusunu istersen sen ölümden korkmuyorsun, sen kendinden korkuyorsun.
Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun, ölümün çehresi değil, senin kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölüm ise o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir.
O yaprak iyi ise de, kötü ise de, senden bitmiş, çıkmıştır. Nasıl ki hoş olsun, hoş olmasın, senin gönlüne gelen, her hayal, her düşünce senden, senin kendi varlığından gelmiştir.
Eğer sana bir diken batmış ise, bir dikenle yaralanmış isen, o dikeni sen dikmişsindir. Eğer ipekli elbise içinde isen, o kumaşı sen kendin dokumuşsundur.”

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar