DİKKATLE DİNLEMEK

DİKKATLE DİNLEMEK
Hiçbir akşam yemeğinde konuşulanların karşılıklı konuşmadan çok bir monologlar dizisinden ibaret olduğunu hissettiniz mi? İlk önce, birisi tatillerinden söz eder ve belki usul gereği fakat yüzeysel bir iki soru sorulur. Sonra bir diğeri çocuğunun tıp okuluna girdiğini söyler ve bu da bir diğer misafirin kendi kolej yıllarından bahsetmesine yol açar. Bu şekilde süre gider, bakışlar dağılır ve tadılan yemeklerle birlikte Fransız Colombard'ı tadılırken ara sıra insanlar başlarıyla söylenenleri onaylar.
Gerçekte hiç kimsenin dinlemediği izlenimini elde edersiniz. Daha çok, söyleyebileceklerini zihinlerinde tekrarlamakla meşguldürler. Belki de nasıl iyi bir izlenim bırakabileceklerini, düşüncelerini nasıl kuvvetle belirteceklerini ya da başkalarına nasıl üstünlük sağlayacaklarını düşünürler. Sonuçta, gecenin sonunda herkes konuşmuş olacaktır -fakat insanlar gerçekte pek fazla iletişim kurmuş ya da birbirlerini çok iyi tanımış olmazlar.
Ne yazık ki, günlük konuşmalarımızın çoğu da buna benzer. Konuşmaları duyarken, sadece dinlediğimiz izlenimini veririz. Dinlemek sadece bir başkası konuşurken susmak demek değildir -fakat bu bir başlangıçtır. (Bir İngiliz deyişi, "İyi bir dinleyici acıyan boğazıyla iyi bir konuşmacıdır" der.
Fakat dinlemek -gerçek dinlemek bundan daha fazlasını gerektirir. Bu fiziksel işitme sürecinden daha fazlasıdır. Bu aynı zamanda entelektüel ve duygusal çaba da gerektirir. Diğer kişiyi ve söylenenleri bütünüyle takdir etmek için, sorular sormanız, feed-back vermeniz, objektif kalmanız, gerçekten neyin söylendiğini ve söylenmediğini tasavvur etmeniz ve beden dilini gözlemlemeniz ve yorumlamanız gerekir.
Tıpkı Matthew McKay ve Martha Davis'in, How To Communicate adlı kitapta belirttikleri gibi, Dinlemek bir adanmışlık ve bir övgüdür. Bu diğer kişilerin nasıl hissettiklerini kendi dünyalarını nasıl gördeklerini anlamaya adanmaktır ve bu "bir övgüdür çünkü diğer kişiye şunu der: 'Ben yaşadıklarını önemsiyorum, hayatın ve denenimin önemli."
KAYNAK

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Dikkat - dikkat ile dinlemek - dinlemek - etkili dinleme -

Yorumlar