Daha İleriye

Daha İleriye
Çocuğunuz ilkokula hazır mı? Hazır olmak ne anlama geliyor? Hazır olduğu zaman ne zamandır?
Hiçbir çocuk tam olarak bir diğerine benzemediği gibi iki okul arasında da böyle bir benzerlikten söz edilemez. Bu nedenle, bütün anaokullarındaki çocukların ilkokula eşit düzeyde hazır olduğunu bekleyemeyiz.
Hazır olma, daha önce de belirtildiği gibi, çocuk belli bir şeyi kolaylıkla, iyice anlayarak ve ilgiyle öğrenebilme yeterliliğine sahip olduğu bedensel, zihinsel, duygusal sosyal ve deney-imsel gelişim evresidir. Çocuğunuzun herhangi bir öğrenme deneyimini yaşayabilmesi için önce hazır olması gerekir.
Hazır olma çeşitli şekillerde olur. Bunlardan biri belli kurallara bağlı, yapısal öğrenme yaşantısı için olan genel hazır olmadır. Bunun karşısında ise kurallara bağlı olmayan serbest öğrenme deneyimleri, hazır olma gelir. Bir diğeri okumaya hazır olmadır: İletişim becerileri ve dili kullanma için istidatlı olma. Matematikte, sayısal hazır olma için durum farklıdır. Aynı şey el yazısı için geçerlidir. Aşağıda her birine yer verilmiştir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :zaman - çocuk - öğrenme -

Yorumlar