Çocuğun Zeka ve Özel Yetenek Gelişiminin Sağlanması

>   Zeka bölümü ve özel yetenekleri bilinmelidir.
>   Zeka ve yeteneğini en iyi şekilde geliştirebileceği bir ortam hazırlanmalıdır.
>    Okuyacağı okul titizlikle seçilmelidir.
>   Davranışlarından dolayı dışlanmamalıdır.
>    Fikir, davranış ve ürettikleri takdir edilmelidir.
>    Beslenmesi dengeli olmalıdır.
>   Gelişmesini sınırlayıcı engeller kaldırılmalıdır.
>   Arkadaş çevresi dikkatli seçilmelidir.
>    Hatalarına göz yumulabilmelidir.
>   Tek başına davranması kolaylaştırılmalıdır.
>   Kendi kendine başarabileceği işlere müdahale edilmemelidir.
>    Kendi başına başarıp yürekleneceği meşguliyetler verilmelidir.
>    Ona sorumluluk vermekten kaçınılmamalıdır.
>    Başarısızlıkları kınanmamalıdır.
>   Zoru başarmasını sağlayacak şekilde yönlendirilmelidir. "
Çocuğun Yeteneklerinin Körelme 9ebepleri
>    Özel yeteneklerinin görmezden gelinmesi,
>   Yeteneklerini gerçekleştireceği ortamın olmaması,
>   Yaptıklarının takdir edilmemesi,
>    Ortaya  koyduklarının   değil;   beklentilerimizin önemsenmesi,
>   Çocuğun, yeteneğinin dışındaki farklı alanlara yönlendirilmesi,
>   Zamanı gelmeden eğitim verilerek, çocuğun bıktırılması,
>    Çocuğun yeteneklerinin küçümsenmesi,
>    Onda olmayan yeteneklerden dolayı onun zeka seviyesinin düşük görülmesi
>    Çocuğunuzun zeka özelliklerini ve yeteneklerini öğrenin.
>   Okuduğu okulun, çocuğunuzun kişisel özelliklerine uygun olup olmadığını araştırın.
>    Çocuğunuzun yetenekleri ve zeka durumu ile uyuşmayan alanlardaki başarısızlığını genelleştirmeyin. Birkaç dersteki başarısızlık,  çocuğunuzun  geri zekalı veya yeteneksiz olduğunu göstermez.
>    Çocuğunuz başarısızsa, başarısızlığın asıl sebeplerini öğrenmeye çalışın.
>   Çocuğunuzu başkaları ile asla kıyaslamayın.
>   Ondan kapasitesini aşabilecek görevler istemeyin.
>   Ona çözmesi için basit problemler verin. Kademeli olarak daha zor problemleri çözmesini isteyin. Zamanla onun kendisini yeterli hissettiğini göreceksiniz.
>   Yeteneklerini geliştirmesi için zemin hazırlayın. Resim yapmaya karşı yeteneği olan çocuğunuzun hevesini daha da artırmak ve yeteneklerinin gelişmesine zemin hazırlayabilmek için gerekli araç gereçleri edinmeye çalışın.
>   Piyasadaki geçerli meslekleri göz önünde bulundurarak çocuğunuzun farklı yetenek ve ilgilerini küçümsemeyin.
İlgi alanında kendisini ispatlayan çocuğun başka alanlarda da başarılı olma ihtimali artmaktadır. Özgüven kazanması için kendisini herhangi bir alanda ispatlaması gerekebilir.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :zeka - öğrenme - başarı - başarısızlık -

Yorumlar