BURÇLARIN UYUMU

Çocuk ebeveyninin yanında bir emanettir. Temiz kalbi de her çeşit nakış ve suretten bâlî, saf kıymetli bir cevherdir. O, her nakşa kabil olduğu gibi, meylettirilen her şeyi almaya da kabiliyetlidir. Eğer o, hayra alıştırılır, hayır öğretilir, hayır üzere büyürse dünya ve ahirette mes'ud olur.
İ. Gazali

Ne kadar az yaşarsanız yaşayın; ilk yirmi yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır.
Southby

Belki bu  yazı gördüğünüzde aklınıza ilk gelen soru şu oldu: ‘Çocuğumuzun burcu onun kişiliğini ne kadar gösterir?’
 
Elbette bu son derece yerinde bir sorudur. Çünkü hepimizin bildiği bir gerçek vardır, on iki temel burç olduğu halde on iki temel insan tipi yoktur. Aynı burçtan oldukları halde çok farklı kişiler olduğunu biliriz. Demek ki, bir kişinin güneş burcu o kişiyi tamamen tanımlamaya yetmiyor.
 
Elbette gökyüzünde hiçbir an asla tekrar etmediği gibi, insanlar da birbirinin aynısı olarak doğmazlar. Çünkü her insanın güneş burcu yanında, mizacında çok önemli bir yere sahip olan Ay burcu, yükselen burcu ve başucu noktası gibi önemli özellikleri vardır. Hatta hiçbir insan diğerinin aynısı olamaz.
 
Ayrıca aynı zamanda doğan kişilerin bile, yetiştikleri aile ve çevreden dolayı farklı bir yapıları olmaktadır. Hatta aynı dakikalarda doğmuş, aynı genetik yapıya sahip, aynı ailede yetişmiş çift yumurta ikizlerinin bile ‘özdeş’ olmadıklarını biliyoruz. Aralarında benzerlikler olsa da tercihleri ve karakterleri farklı olabilmektedir.
 
Bunun sebebi; insanı insan yapan öz, yani ‘İlahi bir nefha’ olan ruhun, her insanda ayrı olmasıdır. Her insanın bireysel bir ‘ruh’u vardır. Bu sebeple de özgür iradesi vardır.
 
Kişinin iradesi, özgürce seçimlerini yaparak, kendi yolunu çizmesini sağlar. Bu durum, o kişinin yetenek ve mizacını hangi yönde ve ne kadar değerlendireceğini, yaşadıklarına nasıl tepki vereceğini belirleyecektir. Bu sebeple her insan başkalarından bağımsız olarak farklı bir kişilik geliştirmektedir.
 
Çocuğumuzun, doğduğu an ile gökyüzüne iliştirilmiş bir temel «mizaç haritası vardır. Ancak bunun yanında çocuğun bütün bu temel eğilimi, aile ortamı ve devamlı değiş'en çevre şartları ile etkileştikçe gelişecektir. İşte bizim yapabileceğimiz tek şey, bu etkileşimin iyi yönde olmasını sağlamaktır.
 
Bunun yanında hepimiz biliyoruz ki, çok elverişsiz şartlarda yetişen mükemmel insanlar olduğu gibi, çok güzel imkânlar içinde olduğu halde mutsuz, tatminsiz ve nankör olan kişiler de vardır. Bu tamamen o insanın hayata bakışı ile ilgili bir tercihidir.
 
Her insanın önünde iki yol vardır. Ya sahip olduğu her şeyi kullanıp, kişiliğini geliştirmek, olgunlaşmak ve mükemmel bir insan olmak yolunu tutar, ya da kendini ziyan eder. Bu konuda anne babalar çocuklarına tamamen hâkim değildir, ancak iyi bir örnek oluşturmak, desteklemek ve yol göstermek gibi iyi tesirlerde bulunmaya çalışabilir.
 
İşte çocuğumuza yol gösterirken, onun temel mizacını tanımak da bize
 
artılar kazandırabilir.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Burç Uyumları -

Yorumlar