BİLGİ GÜÇTÜR. BİLGİLİ VE ÇALIŞKAN OL!

"Öldükten sonra düşmana servet bırakmak, sağken dostlara el açmaktan iyidir."
BİLGİ GÜÇTÜR. BİLGİLİ VE ÇALIŞKAN OL!
Hz. Âdem (a.s.) ile meleklerin hikâyesini hatırlayın. Cenab-ı Hak, meleklere: "Yeryüzünde bir halife yaratacağım." buyurur. Melekler, itiraz eder ve şöyle derler:
- Yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın?
Cenab-ı Hak:
- Ben, sizin bilmediğinizi bilirim, der ve Hz. Âdem'i yaratın
Ona eşyanın isimlerini öğretir.
Sonra melekleri çağırır, onlardan eşyanın isimlerini söylemelerini ister. Melekler:
 - Seni bütün kusurlardan tenzih ederiz. Biz ancak bize öğrettiğin bilgileri biliyoruz, derler.
Bunun üzerine Hz. Âdem, kendisine öğretilen bilgileri tek tek sayar. Böylece Hz. Âdem'in meleklerden üstün olduğu ortaya çıkar.
Allah, meleklerin Âdem'e secde etmesini emreder.
Bu Kur'an hikâyesi, ilmin üstünlük vesilesi olduğunu anlatır.
Kur'an şöyle buyurur:
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
Peygamberimiz de (a.s.m.) ilim öğrenmeyi emreder:
"İlim Çin'de bile olsa gidip alınız."
"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz."
"Kıyamet günü, âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılacaktır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelecektir."
İlim öğrenmeye, bilgili ve becerikli olmaya, üstün insanlar olmaya gayret etmeliyiz. Yoksa bizden üstün olanlardan emir almaya ve onların dediklerini yapmaya mecbur kalırız.
 DERLEYEN: EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Kişisel gelişim - bireysel gelişim -

Yorumlar