BEYNİ GEVŞETMEK

BEYNİ GEVŞETMEK
Hazırlık: Sırt üstü yere yatınca nefes alarak tüm kaslar kasılır ve İyi birkaç saniye dolu akciğerle kalınır ve nefes vererek tüm kaslar ~ gevşetilir.
Bu yöntemle beden kolayca gevşer.
Kapatılan gözler iki kaşın ortasına ya da burnun ucuna yönelirken, nefes vererek bedenin tüm ağırlığı yere terk edilir. Birkaç derin nefes alıp verince beden kendiliğinden gevşer. Bu hazırlık, bir-iki dakika alır.
Sıra bedeni unutup zihni gevşetmeye gelir. Uygulama süresince be­den ve zihin kendini akciğerlere terk eder ve onun istediği nefes alıp verilir.
Uygulama: Beden yerde yatarken önce başın yerle teması ve hangi noktadan yere değdiği hissedilmelidir. Ense kasların gevşemesi için ge­rekirse başı birkaç kez sağa ve sola çevirebiliriz. Kafanın dış şeklini dü­şünmeliyiz. Düşünce alnın ortasına yöneltilir ve ikiye bölünen düşün­ce, alnın ortasından başlayıp (çemberin etrafında dolaşır gibi) kafatası­nın çevresinde dolaşarak, arkada, başın yere değdiği noktada birleşir. Zihinsel dikkat yine alnın ortasına getirilir ve o noktadan başlayıp saç­ları yalarcasına geriye giderken, başın yere değdiği noktada sonuçlanır. Böylece kafatasının dış hacmini bilinçli bir şekilde kapsamış oluruz.
Sıra beynin iç hacmini hissetmeye gelir. Zihinsel dikkat, beynin iç bölümüne yöneltilirken ve beynin iç hacmi hissedilmeye çalışılırken -olasılıkla- belirli bir şey hissedilmez. Ancak hissetmemek, zihnin gevşe­mesini engellemez; önemli olan düşüncedir. Zihni gevşetmek için; "Zi­hin... yumuşa... gevşe" diye düşünmeli, ya da buna benzer bir cümle ile onu etkilemeliyiz. Beynin yumuşak hamur gibi gevşek bir nesne olarak kafatasının arkasına çökmekte olduğunu düşünmeliyiz. Ancak, akla ge­len ilk soru şudur: Beyin bir kas olmadığına göre nasıl gevşeyebilir? Evet, beyin bir kas değildir, ancak onu binlerce damarı ve kası olan bir "kılıf" kaplar. Zihin aşırı yorulduğunda ya da stres halinde iken beyni kasan, spazma neden olan işte bu "kılıftır. Beyni bilinçli bir biçimde gevşetirsek spazm giderilir ve rahatlayınca kan dolaşımı normalleşir. Beynin gevşediği sırada iç bölümüne düşünce yöneltilirse kan dolaşımı­nı ve nabız
atışını hissetmek mümkündür (başlangıçta açık bir biçimde belirgin olmayan nabız, zihinsel dikkat verilirse, yavaş yavaş kendisini hissettirir. Çok gergin ve huzursuz olanların kalpleri çok hızlı attığı için, nabız beyinde hissedildiğinde uygulamaya son verilir).
Başlangıçta nabız kafatasının belirsiz bir noktasında hissedilir. Bunu iki kaşın ortasında hissetmek, yöneltme işlevini kolaylaştırır ve hisse­dince zihinsel dikkat beynin iç kısmına yöneltilerek beynin ön kesitleri bir-iki dakika gevşetilir. Sıra kafatasının gerisinde ve alt kısmında bulunan ve portakal kadar olan küçük beyni etkilemeye gelir (bu noktaya bir iğne batırılsa solunum merkezi olumsuz etkilenir ve insan hemen ölür).
Dikkatimiz, başın arkasına, beynin ve omuriliğinin birleştiği nokta­ya yöneltilir. Nabzı bu noktada hissetmeye çalışmalıyız. Bu aşamada zi­hin iki konuya aynı zamanda dikkat etmelidir:
1)  Damar atışlarını bu bölgede hissetmek,
2)  Bilinçli bir şekilde nefes alıp vermek.
Nabız belirtilen noktada hissedilmezse ne yapmalıyız? Bir süre bek­ler ve zihinsel dikkati kafatasının arkasına -soğancığa- yöneltirsek, iste­nilen sonucu almak kolaylaşır.
Nabzın hissedilmemesi, uygulamanın olumsuz olduğu anlamına gel­memelidir. Nabzı hissetmenin yararı, dikkatin daha kolay yöneltilir ha­le gelip beynin daha kolay gevşemesidir. Ayrıca, nabzın yavaş ve ritmik oluşu, zihnin gevşediğini gösterir.
Bu aşamada, beynin gevşemesi sonuçlanır. Gerinerek eller ve ayak­lar harekete geçirilir, gerinilir ve kalkılır.
Yararları: Bu yöntemle kısa zamanda derin bir gevşeme sağlanırken ayrıca kasların gevşemesine zaman ayırmak gerekmez. Sinirsel sistemin merkezi gevşeyince kasların tümü kendiliğinden gevşer. Bu yönteme alışınca beş dakikada olumlu sonuç alınabilir. Beyni gevşetmek, fiziksel ve ruhsal direnci artırır. Çok yorgun olduğumuzda (zamanımız da az ise) sandalyeye oturarak ve gözler açık olarak da uygulanabilir; yeter ki zihinsel dikkat "içe dönük" olsun. Zihin, bu tür bir dinlenmeyle etkilenince çeşitli bilinç alanları gelişir ve bu gelişen alanlar zihni meditasyona hazırlar.
 
DERLEYEN...EDİTÖR

İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :beyin - insan beyni - gevseme -

Yorumlar