Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası tekniğinin amacı... Beyin fırtınasının kuralları... Beyin fırtınası tekniğinin adımları...
   Bu yöntem, özel bir grup oturumu şeklinde, değerlendirme ve geliştirme için bir soruna çok sayıda olası çözüm bulma tekniğidir. Daha genel anlamda beyin fırtınası,  bir grup insanın  üretken bir şekilde düşünerek fikir üretmesidir.    
   Yöntem uygulamasında öncelikle beyin fırtınası yapılacak konu saptanır. Örneğin; işyerindeki sorunların belirlenmesi, sorunların olası çözüm yolları, çözüm yollarının doğrulanacağı yöntemlerin seçilmesi gibi konular beyin fırtınasında ele alınabilir.
Beyin Fırtınasının Kuralları
* Üyeler fikirlerini sırayla söylerler.
* Herkes sırası geldiğinde düşündüklerini açıklar.
* Üyenin fikri yoksa "geçiniz"der.
* Hiçbir düşünce saçma olarak değerlendirilmez.
* Fikirler söylenirken yorum yapılmaz.
* Herkes "geçiniz" diyene kadar turlara devam edilir.
Beyin Fırtınası Tekniğinin Adımları
* Üzerinde beyin fırtınası yapılacak konu açık ve kesin bir biçimde belirlenir.
* Beyin fırtınası kuralları tekrar edilir.
* Beyin fırtınası oturumu başlar. Bir üye yapılan önerileri herkesin görebileceği büyük bir kâğıt üzerine yazar.
* Değerlendirilecek önerilerin sayısını azaltmak için ilk tur oylamaya geçilir. Her öneri oylanır. Oylamaya katılanlar doğru olduğuna inandıkları her öneriye oy verebilirler.
* En çok oy alan öneriler bir daire içine alınarak işaretlenir. En az kaç oy alan önerilerin ikinci turda oylamaya alınacağına, oturuma katılanlar karar verir.
* işaretlenen öneriler herkes tarafından anlaşılana kadar üzerlerinde tartışılır. İkinci tur oylamaya geçilir. Bu oylamada her üye bir öneriye oy verebilir. Oylama sonunda öneriler (çözümler) önem sırasına göre belirlenmiş olur.
   Beyin fırtınası; konu seçimi, olası sorunların önceden belirlenmesi, soruna yol açan nedenleri saptama (sebep-sonuç analizi), sorunla ilgili hangi verilerin toplanacağının saptanması, sorunu ortadan kaldıracak çözüm önerilerinin belirlenmesinde başarıyla kullanılır.
DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel başarı - bireysel gelişim - bireysel başarı - nlp - hızlı okuma - koçluk - Hafıza - Hafiza - hafiza karti - beyin - beyin fırtınası - beyin kanaması - beyin gücü - beyin eğitimi - beyin sağlığı -

Yorumlar