Başarıya Giden Yoldaki Ortağınız Bilinçaltı

Başarı demek başarılı bir yaşam demektir. Bu bağlamda, uzun sürecek olan barış, neşe ve mutluluk dönemi, başarı olarak adlandırılabilir. Yaşamın gerçekleri olan huzur, uyum, bütünlük, emniyet ve mutluluk fiziksel varlığı olmayan şeylerdir. Bunlar insanoğlunun derin benliğinden gelir. Bu nitelikler üzerine odaklanmakla, bilinçaltımızda bu hazinelerden oluşan bir cennet kurabiliriz. Burası güve ve pas geçirmeyen, hırsızların giremeyeceği bir yerdir.
Başarıya Giden Üç Adım
Şimdi başarıya giden üç adımdan söz edelim: Başarıya giden ilk adım, yapmayı sevdiğiniz şeyi bulmak ve onu yapmaktır. Başarı, işinize duyduğunuz sevgidedir. Bir kişi psikiyatrist olmuşsa, diplomasını alıp duvara asması yeterli değildir; zamanın gereklerine uymalı, yenilikleri izlemeli ve zihin üzerindeki çalışmalarına devam etmelidir. Başarılı bir psikiyatrist hastaneleri ziyaret eder ve en son bilimsel yazıları takip eder. Bir başka deyişle, insanların acılarının tedavisiyle ilgili en ileri yöntemlerin ne olduğunu öğrenir. Başarılı bir psikiyatrist ya da doktor hastalarıyla yürekten ilgilenmelidir.
Birisi çıkıp şöyle söyleyebilir: "ilk adımı nasıl atabilirim? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum." Böyle bir durumda, size rehberlik edilmesi için şöyle bir dilekte bulunun: "Bilinçaltının sınırsız zekası yaşamdaki gerçek yerimi bana gösteriyor." Bu dileği sakin, pozitif ve sevgi dolu bir tavırla derinlerdeki zihninize geçirin. Buna güven duymakta ve inanmakta ısrar ederseniz, bunun cevabı size bir tür his, önsezi ya da belli bir yöne duyacağınız bir eğilim olarak gelecektir. Bu cevap, içinizde uyanan bir şey gibi, çok net bir biçimde huzur vererek gelecektir.
Başarıya giden ikinci adım bir işle ilgili belli bir dalda uzmanlaşmak ve o konuda herkesten çok şey bilmektir. Örneğin, bir genç kendine meslek olarak kimyagerliği seçerse, bu alandaki tek bir dal üzerine yoğunlaşmalıdır. Bütün zamanını ve dikkatini, seçtiği bu uzmanlık alanına vermelidir. Bu alanda öğrenilebilecek her şeyi bilmek için yeterince coşku dolu olmalı ve mümkünse, herkesten daha fazla bilgi sahibi olmalıdır. Bu genç işine gönülden bağlı olmalı ve dünyaya hizmet etmeyi arzu etmelidir.
Çok bilen ve en büyük kabul edilen insanlar, insanlık hizmetinde çalıştırılmalıdır. Bu zihin tavrını taşıyan kişiyle, yalnızca para kazanmak ve "iş yapıyor görünmek için çalışmak" amacı taşıyan kişi arasında büyük bir tezat vardır. "Geçiştirip" gitmek gerçek başarı değildir. İnsanların motivasyonları daha büyük, daha soylu ve daha yüce olmalıdır. İnsan başkalarından karşılık almayı beklemeden onlara hizmet vermeyi amaçlamalıdır.
Üçüncü adım en önemli adımdır. Yapmak istediğiniz şeyin yalnızca başarı kazanmak amaçlı olma mamasına dikkat etmelisiniz. Arzunuz bencillik içermemelidir; insancıl amaçlar taşımalıdır. Gidilecek yol tam bir devre oluşturacak biçimde tamamlanmalıdır. Bir başka deyişle, aklınızdaki fikir dünyaya hizmet etme amacı taşımalıdır. Daha sonra o da size geri dönecektir. Yalnızca kendi çıkarınıza hizmet amacı taşırsa, devre tamamlanamamış olur ve hastalıklar ve eksiklikler biçiminde karşınıza çıkacak kısa devreler yaşarsınız.

DERLEYEN: EDİTÖR
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :bilinç - bilinçaltı - olumlama - telkin - hipnoz - nlp - olumlama - subliminal - subliminal mp3 - bilinçaltı telkin - başarı - kişisel gelişim - bireysel başarı - -

Yorumlar