Başarının Sırları

Tabiat ancak Allah'ın eseridir. Gençliği hemen hemen istediğimiz kalıba sokma kudretine sahibiz; çünkü canlı madde son derece plastik bir görünüm arz eder. Çok iyi tekniklerle insanlara istediğimiz şekli verebiliriz; fakat kendi isteklerimize göre şekillenen bu insan yaşayacak durumda olmayacaktır. Bu yaratık er veya geç bizim gibi yok olup gidecektir. İnsanın kendisinin ve soyunun sürekliliğini temin edebilmesi için hareketlerini çevresindeki eşyayı, kendi vücut ve ruhuna uydurması gerekir. Varlığımızın kişisel, sosyal ve ırki başarısının karşılığı, mütevazı biçimde eşyanın tabiatına, var oluş tarzına uygun hareket etmektir.

 

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Başarının - Sırları -

Yorumlar