BAŞARI İÇİN KİMLERE HANGİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR?

BAŞARI İÇİN KİMLERE HANGİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR?
1- ÖĞRENCİYE DÜŞEN GÖREVLER:
A- Bir öğrenci önce başarısızlığa neden olabilecek engellerden kurtulmalıdır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:
a) Tembellikten kurtulmak: Üşengeçlik, çalışma isteksizliği, bahaneler umdurmak, ?biraz sonra, yarın yaparım? gibi çalışmayı hep.pfelemek, keyfine düşkünlük, uyuşukluk, zamanı yönetememek, önceliği olmayan uğraşlara gereğinden çok bağlanıp kalmak, sağlığını koruyamamak, hastalık psikozuna sığınmak, televizyona tutsak olmak, kötü alışkanlıklar gibi tembellik virüslerini yenmek öğrenciye düşen en önemli görevdir.
b)  Kötüyü örnek alma gafletinden kurtulmak: Kolay kazanım, konu atlayarak çalışıp seçtiği kısımların çıkmasını bir anlık şans sanmak, kopya, torpil gibi kavramlardan sıyrılmak... Çünkü hiçbir başarı şans ve rastlantıyla açıklanamaz. Rüzgarın önündeki kuru bir yaprak gibi gideceği yeri şansa bırakmaktan çok; yaşantısının belirleyicisi olarak, kendine anlamlı ve kararlı bir yön vermek önemli görevler arasındadır.
c) Kötü arkadaş çevresinden kurtulmak: Başarı yollarındaki en olumsuz etkenlerden bir olan kötü arkadaş ve çevre, öğrencilerimizin belirledikleri andan itibaren bir yolunu bulup kırmadan ama geç de kalmadan kurtulmayı başarmaları gereken engellerdendir.
Bunlardan başka engellerden de kurtulma görevini yerine getirmek de en önemli tutamağı ise, yaşantısındaki hedeflerini hep bilmek ve kararlılıkla tüm olumsuzlukları yok etmektir.
B) Başarılı olma yolunda öğrencilerimize düşen ikinci önemli görev iradeli olmaktır. Yani çalışmak ve başarılı olmak için kararlı olabilmektir. Tembelliğe ve başarısızlığa karşı en önemli silah bu çalışma kararlılığıdır.
İrade sözcüğü insana özgü bir özelliktir. İradeye hakim olabilme oranı, insanın yaşantısındaki yerinin doğru orantılı belirleyicisidir. Başarılı insanların tümü, bunu iradelerinin üstünlüğü ve kararlılıklarına borçludurlar. Bu istisnası olmayan bir kuraldır.
Normal zekadaki insanların (ki okuma-yazma öğrenen her insan normal zekaya sahiptir.) kendilerinden daha üstün zekalılardan, iradeleri sayesinde daha başarılı oldukları toplumun sayısız örnekleriyle doludur.
Herkes içindeki bu irade cevherini keşfettiği ve iyi işlettiği an, başarı basamakları onu beklemektedir. Buna kararlılık da öğrencinin başlıca görevlerindendir.
2- OKULA DÜŞEN GÖREVLER:
Okul, öncelikle fiziki bakımdan üzerine düşenleri yerine getirilmelidir. Bu bahçeden başlayıp, bina, derslik, ısınma, havalandırma, ihtiyaçlara cevap verme, sıra, masa, yazı tahtasına; basit araç-gereçten bilgisayar ve elektronik cihazlara dek iyi bir ders ortamı hazırlamaktır.
Daha sonra saygı-sevgi çerçevesinde bir okulluluk duygusunu vermek önemlidir. Ayrıca iyi bir müfredatla, iyi bir yöntem ve iyi bir öğretim kadrosuyla öğrencileri hazırlama okulun öncelikli görevlerindendir. Son olarak da ölçme ve değerlendirme adaleti ile yönlendirmeyi sağlamaktır.
3- AİLE VE ÇEVREYE DÜŞEN GÖREVLER
Öncelikle sağlıklı beslenme görevi elden geldiğince yerine getirilmelidir. Bebeklikten itibaren özellikle 0-6 yaş arasında zeka ve eğilimlerin ortaya çıktığı bilimsel bir gerçek olduğuna göre; et, süt, yumurta gibi aminoasit içeren gıdaların düzenlLverilmesi fizyolojik gelişmeye paralel bir zeka gelişimi sağlayacaktır.
Bu arada varsa rahatsızlıkları özellikle göz kusurunu gözlük vb. İle gidermek gereklidir. Yine işitme problemi varsa bununda tedavisi şarttır.
Aile ve çevreye düşen bir başka görev de beden beslenimi kadar ruhu da sağlıklı beslemektir. Ruh sağlığında sunulan sevgi çok önemlidir. Sevilen çocuk, sevmeyi de öğrenir. Kendisine sabır gösterilen çocuk, hoşgörüyü öğrenir. Mutlu büyütülen çocuk güzeli mutluluğu bilir. Paylaşılan çocuk başkalarıyla da paylaşmayı öğrenir. Övülen çocuk başkalarını da takdir etmeyi öğrenir. Doğrulukla davranılan dürüstlüğü öğrenir. Cesaret verilen özgüvenini kazanır. Kendisine inanılan çocuk, yalandan uzak durur. Sürekli eleştirilen çocuksa suçluluk psikozu yaşar. Gülünç duruma düşürülen çocuk, çekingen olur. İşte bunlara özen aile ve çevreye düşen önemli görevlerdir.
Bir başka görev, sonradan edinilen içki, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuğu uzak tutmaktır.
Yine aileye düşen bir başka önemli görev de; öğrenciye başlangıçtan itibaren aracı-gereçi, masası, ışığı, odasıyla olabildiğince iyi bir çalışma ortamı hazırlamaktır.
Ayrıca boş zamanları için, ona gezi, dinleti, spor vb. alanları sunabilmek de bir görevdir.
Son olarak da aileye düşen, öğrenciyi sıkmadan dozunda bir denetim görevidir. Bu basit bir ödev kontrolünden, boş zamanlarını iyi yerlerde geçirip-geçirmediğine dek düzenli bir mekanizma olmalıdır.
Bugün interneti yoğun ve verimli bir biçimde kullanan ABD'nin Seatle kentindeki öğrencilerin ödevleri aileleri tarafından on-line olarak kontrol edilmeye başlamıştır. Web sayfasındaki dijital bir tahta sayesinde hangi ödevlerin nasıl yapıldığını kontrole dek önem verilmektedir. İşte her aile çevresine düşen görev, kendince yöntemlerle denetleyerek öğrenci başarısına olumlu katkı sağlamaktır.
Ayrıca, aileye düşen görevler şöylece de özetlenebilir: Ona çalışrrra odası hazırlayın, çalışma planı yapın, ödevlerin önemini belirtin, okuma alışkanlığı verin, televizyondan uzak tutun, ilgi gösterin, cesaretlendirin, motive edin, öğretmenleriyle konuşun, başarılarını överken gerçekçi olun, mümkünse bilgisayar alın ve çocuğunuzun arkadaşı olun.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :başarmak - Başari - başarı nedir -

Yorumlar