Bağımsız Hareket İçin Olumlamalar

Bağımsız Hareket İçin Olumlamalar.

Her gün sakin ama sürekli bir hareket oluştururum. Kararlı, huzurlu ve hedefe odaklanmış olarak güne devam ederim.
 

DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :olumlama - bilinçaltı - bilinç - telkin -

Yorumlar