AT İLGİLİ SÖZLER

AT İLGİLİ SÖZLER

• At ile avrat, yiğidin bahtına    Atasözü
• At, adımına göre değil; adamına göre yürür.
• Yayan yürüyüp at alma; aç gözle de karı alma.     Atasözü
• Binersen kendi atma bin; başkasının atı çabuk yorulur.
• Atın suratını değil, sür'atini överler.
• At, avrat ve silah emanet verilmez.    Atasözü
• Fakirin çocuğu, zenginin atı kıymetli olur.    Atasözü
• Erin ağırını, hafifini at bilir.                           Dede Korkut
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : at ile ilgili sözler - at ile ilgili özdeyişler - at ile ilgili özlü sözler - at ile ilgili atasözleri - at ile ilgili güzel sözler -

Yorumlar