Acı Ve Sevinç İlgili Sözler

Montaigne :” Sonunda acı getirecek zevklerden kaçınılabileceğini, sonunda zevk getirecek acılara da dayanılabileceğini düşünüyorum.”

Montaigne : “Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.”

Montaigne : “Yılların elimizden çekip aldığı yaşama zevklerini dişimiz, tırnağımızla savunmalıyız.” 

Konfüçyüs : “Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa,insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.”

La Roche :”Bedenin çalışması, zihnin dertlerini hafifletir ; fakirleri mesut eden de budur..” 

Lermontov:  “Sevinçler unutulur, elemler asla!” 

H Fredic Amiel: “Yarım kalan her sevinç, sırtımıza saplanan bir bıçak gibidir” 

Napoleon Hill : “acıların ve düş kırıklığının üstesinden gelmenin bir tek kuralı, duygusal bozgunlukların planlı bir çalışmayla değişikliğe uğratmaktır. Bu , eşsiz bir kuraldır.”

Garcia Lorca: “İçiniz kor gibi yanarken susmak; acıların en beteridir.”

Senancour:  “Sevinç duymak başka, mutlu olmak da gene başka” 

Shakespeare:  “Sevinç ne tuhaftır, daha doğmadan ölüverir”

Montaigne: “İnsan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntüsünü kısaltarak” 

Mor Jokal : “İnsanın "küçük sevinçler" elde edebilmesi ne kadar kolaydır” 

Par Lagerkvist:  “Sevinç dediğin nedir, Azabın tuzu yanında?” 

Lassy Eisenberg: “Üzüntü bugünün faresinin yarının peynirini yemesidir.”

Lucretius :”Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki, çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar.” 

Şah-ı Abdülkadir Geylânî : “Acılara sabırla karşı koydular; tatlı oldular.”

Sophokles : “Herkes için sevinçlerle elemler gider gelir” 

Balzac :”Istırap sonsuzdur, sevincin hudutları vardır.” 

Nietzsche : “Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan” 

Ömer İbnu'l-Hattâb : “zevk için yemekten, şirk ehlinin zinetinden ve ipekli giymekten kaçın.” 

Pançatantra : “acı ve çirkin sözlerin sebep olduğu dil yarası asla kapanmaz.” 

Hz. Esma (r.ah.)”Kesilmiş koyuna, derisinin yüzülmesi acı vermez.” 

Konfüçyus:” Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı
çekmeden olgunlaşamaz.”  
   
S. Johnson :”Acı çekmeyenler başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler.” 

DH Lawrence :”Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır Bacon:”Bir insanın sevinci ötekine dert olur” 

Graham Greene : “Başkalarının acısını unutmak kolaydır.” 

F. R. de Chateaubriand: “Katlanmasını bilen için hiçbir acı önemli değildir.”

Pascal : “İnsanın tüm dertleri , bir odada ,kendi başına,sessizce ve uzun süre oturmayı becerememesinden kaynaklanır.” 

Peyami Safa : Hayatta aldığımız her zevki ona uygun bir ıstırapla öderiz.” 

Schiller; “Dünyada herşeyi bir gün acı ile kaybetmek için kazanıyoruz.”

Victor Hugo: “Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz.”

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : Acı Ve Sevinç İlgili Sözler - Acı Ve Sevinç İlgili güzel Sözler - Acı Ve Sevinç İlgili kısa Sözler - Acı Ve Sevinç Sözler -

Yorumlar