ZİHİNSEL STRATEJİLER

Telkin; Sözlüklerde aşılama anlamında açıklanmaktadır. Telkin yoluyla aşılanması istenen şey düşüncedir (fikirdir). Başka bir deyişle: Telkin, bir fikri kabul ettirme çabasıdır.
 Telkin, dıştan gelir veya içten kendi kendine olabilir: Dış   telkin,    düşünceyi   başkalarına   kabul   ettirme çabasıdır.    Kendi    kendine    telkin    ise,    insanın   kendi düşüncesini    kendisine    kabul    ettirme    çabasıdır    veya düşündüklerini harekete geçirme gayretidir.
 Telkin, müspet (iyi) yönde olabileceği gibi, menfi (kötü) yönde de olabilir: Kötü düşüncelere saplanıp kalmak ve kötü hareketlere kendisini teşvik etmek menfi telkindir.
 Yapıcı düşüncelere kafada yer vermek, her şeyin iyi taraflarını görmeye ve incelemeye yönelmek, içinde bulunulan üzücü ve sıkıcı durumlara rağmen sevinecek bir yön ve bir çıkış yolu bulmaya çabalamak müspet telkindir. Olumlu telkin insanı karanlığa, müspet telkin aydınlığa götürür.
 Örneklerle açıklayalım: Öfkelendiği bir arkadaşını cezalandırmayı düşünen ve bu arkadaşını yolda çevirip dövmeyi tasarlayan bir öğrenci kendi kendine menfi telkin yapıyor demektir. Bu tarz düşünce ve tasarı onu daha da çıkmaza götürür.
 Derslerinde başarı gösteremeyen bir başka öğrenci: "Ben artık okuyamam. Okusam da öğrenemem... Hele tarih dersini hiç anlamıyorum, bu dersten geçer not almam mümkün değil..." gibi olumsuz şeyler düşünürse, kendisini olumsuz yönde etkiliyor demektir ki bu öğrenci kendi kendisini başarısızlığa mahkûm etmektedir. Bu mahkûmiyet, öğrenci kendisini toparlamazsa, okul dışında da devam edebilir.
 
 Aksine: Sınıf arkadaşlarıyla iyi münasebetler geliştiremeyen bir öğrenci: "Arkadaşlarımı seviyorum. Ben iyi olursam onlar da bana iyi davranışlarda bulunur. Arkadaşlarım, benim iyiliğim için kusurumu söylerler. Söylenen kusurlarımı düzeltebilirim ve sevilen arkadaş olabilirim. Kusurumu söyleyen arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim. Arkadaşlarıma iyilik yapmak fırsatı aramalıyım..." gibi olumlu ve yapıcı düşüncelere yönelirse, kendi kendisine müspet telkinler yapıyor demektir. Bu tarz düşünce, arkadaşlar arasında özlenen yakınlaşmaya sıcak bir zemin hazırlar ve müspet gelişmelerin başlangıcı olabilir.
 Derslerinde başarı gösteremeyen bir başka öğrenci: "Yoluyla çalışan hedefine ulaşır. Ben, öğrenme kurallarına ; uyarak çalışacağım ve derslerimi öğreneceğim. Bu günden itibaren, daha çok çalışarak ileri öğrenciler arasına katılacağım... Hele tarih dersi, bu ders bir hikaye gibidir. Tarihi isteyerek okuyacağım, geçmişten örnekler ve ibretler alacağım..."diye düşünür ve bu azimle çalışmaya koyulursa, müspet telkinlerle kendisini yönlendiriyor demektir. Yeise kapılmadan, ümit ile yoluna devam eden öğrenci er geç başarıya ulaşacaktır.
 Yukarıda, tarih dersini sadece bir örnek olarak verdim. Diğer derslerden de örnekler verilebilir.
 İnsanlarda bilinç ve bilinçaltı Halleri
 Kendi kendine telkini daha iyi anlatabilmek için, insanlardaki şuur haline ve bilinçdışı hallere özetle dokunalım:
 însanın ruh halini ve davranışlarını iki bölümde inceleyebiliriz: Bilinç ve bilinç dışı hareketler.
 l.bilinç Hali: Akıl, mantık, düşünce ve irademizin kontrolündeki hal ve davranışlarımızdır.
 2. bilinç Dışı: (Gayri Şuur-i) haller ve davranışlardır:
 
 
Bilinçdışı davranışlar iki bölümde incelenir. Bunlar: Bilinçaltı ve şuur üstü halleridir.
 Bilinçaltı denilince başta alışkanlıklarımız akla gelir. Temayüllerimiz, zevklerimiz, hayallerimiz, inançlarımız, sevgilerimiz, karakterlerimiz hep bilinçaltının eserleridir.
 Bilinç üstü denilince, ilk akla gelen vicdanımızdır. Bizi iyiye, doğruya, güzele yönelten hakiki benliğimiz şuur üstü güçlerimizdir.
:: ZİHİNSEL STRATEJİLER
 

Kişilerin nasıl düşündüklerini -zihinsel stratejilerini-öğrenmek, modellemenin önemli bir parçasıdır. Zihinsel stratejiler, bir işi başarmak için düşünce ve edimlerinizi nasıl düzenlediğinizdir. Bunlar, bir ismi hatırlamak gibi basit bir işten, kariyer planlamak veya aşık olmak gibi çok karmaşık bir işe kadar uzanabilir. Büyük hedeflerin küçük görevlerden oluşması gibi, karmaşık stratejiler de iç içe geçmiş Çin kutularına benzeyen daha küçük parçalardan oluşurlar.
 Bir stratejiyi modellemek için keşfetmeniz gerekenler:
 ? Kullanılan temsil sistemi.
 ? İçsel resimlerin, seslerin ve hislerin alt sistemleri.
 ? Aşamaların sırası.
 DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - koçluk - özgüven - danışmanlık - iletişim - başarı - eğitim - nlp - motivasyonu artırma - kişisel gelişim ve motivasyon - iletişim ve motivasyon - motivasyon -

Yorumlar