Stres

STRES
Stres; düzenin bozulduğu bir durum olarak değerlendirilebilir. Düzeni bozan durum uzun sürerse, hastalıklar ortaya çıkabilir. Hayatı etkileyen stresler, zorlu durumlardır. Stres ruhsal ve fiziksel durumumuzu etkiler ve de bozar.
Kırsal yaşamda ve kent yaşamında görülen stres çeşitlerinde değişimler olmuştur.
Stres yaratabilecek birkaç durum olarak; gürültü, kalabalık, trafik, hava kirliliği, çevre kirliliği, terör, hayattaki başarısızlıklar ve mutsuzluklar, sosyal ve siyasal olaylar, uluslararası tehditler, yeterli ve güvenilir bir dost ya da arkadaş sahibi olamamak sayılabilir. Bunları kısa başlıklar altında açıklayabiliriz.
1.  Gürültü: Günümüz Türkiye'sinde gürültünün önemi henüz kavranmamıştır. İnsan hayatı için bu konunun çok büyük önemi vardır. Gürültü insanı ruhsal olarak olumsuz etkilemektedir. Gürültünün fiziksel etkisi de sağırlığa kadar gidebilmektedir.
2. Kalabalık: Kalabalık, insanda rahatsızlık yaratan bir duygu oluşturmaktadır. İnsanların kendilerine ait bir alanları vardır. Bu alan dışarıdan bir giriş olduğunda bu, kişi için bir tehdit yaratacaktır. İnsan tedirgin olduğunda rahat hareket edemez, uygun tepkileri gösteremez.
3. Trafik: Özellikle son günlerde büyük şehirlerde araç sayısında da fazla bir artış olması sıkışıklık yaratmakta ve insanları tedirgin etmektedir.
4. Hava kirliliği: Havanın sisli, karanlık, puslu olması insanı olumsuz etkiler. Ayrıca hava kirliliğinin görünen ve hapsedilen sayısal kirliliği insanı çaresizliğe, mutsuzluğa ve sıkıntıya sokar.
5. Çevre kirliliği: Çevrenin bilinçsizce kirletilmesi ve çevre bilgi ve kültürünün artması kişide gerginliğe yol açar.
6. Terör: Terör, güven duygusunu zedeleyeceği için tehlikelidir.
7. Başarısızlıklar ve mutsuzluklar: Bu grupta işinden çıkarılma, işinden memnun olmama, evlilik veya aşk ilişkisi yeterli olamama ve ilişkide tatsızlık yaşanmasını sayabiliriz.
8. Sosyal ve siyasal olaylar: İstikrarsız, güçsüz bir hükümetin idaresinde olmak.
9. Uluslararası tehditler: Aids veya bir saldırı ya da savaş tehdidi gibi.
10. Yeterli ve güvenilir dost ya da arkadaş sahibi olamamak.
Stres yaratabilecek nedenleri çoğaltmak mümkündür. Bilinmesi gereken en önemli nokta şudur; stres ruhsal bir hastalık değildir; ama uzadığı takdirde ruhsal bir hastalığa dönüşecektir.
Günümüzde gelişmiş toplumların problemi olarak gördüğümüz stres, herkesin problemidir. Avrupa ve Amerika'da bu sorunun çözümüne yüklü paralar harcanmaktadır. Geziler, stres atma terapileri, saunalar, jimnastik, aerobik salonları, dans dersleri, yüzme, masaj, yoga, zihin jimnastiği, sohbet grupları gibi etkinlikler stresle baş etmenin yolları olarak uygulanıyor.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]lisim.gen.tr
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Çarpıntı - Titreme - Terleme - Kaslarda gerginlik - Midede rahatsızlık hissi - Göğüste sıkıntı hissi - Sıcak ya da soğuk basması - Başta ağırlık hissi-baş ağrısı - depresyon - sağlık - psikoloji - hastalık - ruh sağlığı - -

Yorumlar