SOSYAL KİŞİLİK

SOSYAL KİŞİLİK
Buraya değin bir kişinin düşünme ve karar verme yeteneği ile karakterize edildiğini, insan bireyinin farklı açılardan farklı amaçlarla incelenebileceğini söyledik. Sosyal kişilik kavramı çeşitli rollerin bir karmaşası olması dolayısıyla, sosyologlar için son derece yararlı bir araçtır. Birey, doğuşundan itibaren sosyal bir kişidir fakat sosyal kişiliği sosyalizasyon süreciyle sürekli gelişir. Sosyal kişilik genel olarak, bireyin başkalarıyla birlikte giriştiği veya başkalarına karşı giriştiği ilişkilerde, eylemde bulunduğu tüm yolları içerir. Özel olarak bu yollar kişinin geliştirdiği ve ona göre davranışta bulunduğu çeşitli sosyal roller başlığı altında analiz edilebilir.
İleride sosyal rolleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik kişinin katıldığı her önemli grupta örüntüleşmiş bir davranış tarzını izlediğini söylemek yeterlidir. Kişi ailesinde baba, işyerinde işçi veya memur, okulda öğrenci, kulüpte üye, partide yandaştır. Bunların her biri kişinin gruba katılımıyla ve grubun gereklilikleriyle ilişkili olan bir rolü oynamasını gerektirir. Bu rollerin her birini bir araya getirdiğimizde, kökenlerini, işlevlerini, ilişkilerini ve yapılarını incelediğimizde bireyin sosyal kişiliğini inceliyoruz demektir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sosyal - sosyal kişi -

Yorumlar