ŞEREF İLE İLGİLİ SÖZLER

? Şeref, akıl ve edep iledir. Soy sop ile değildir. Soyluluğun en ilerisi, güzel edep ve sağlam terbiyedir.    Hz. Ali (r.a.)
 
? İslam'dan daha yüce bir şeref yoktur.    Hz. Ali (r.a.)
 
?  İnsanlığın şerefi, aklıyla; asaleti diniyle;    şahsiyeti ahlakiyledir.    Hz. Ömer (R.a.)
 
?  Mal, dünya şerefini; iyi amel, ahiret şerefini korur Uz. Ali
 
?  Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka şeyi yoktur. P. Syrus 
 
?  Şerefini kaybettikten sonra, yaşamaktan daha feci ölüm olur mu?
 
? Çok yaşamak elimizde değil; fakat namımızı (ünümüzü) çok yaşatmak elimizdedir.    Cenap Sahabettin
 
?  İnsan, yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır. Lacardaire
 
? İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima yakalar altında ezilmiştir.    W. Shakespeare
 
?   Şerefli olmak istersen, alçaklarla görüşme.
 
?   Şerefsizce yaşamaktansa, şereflice ölmek yeğdir.
 
?   Milli şeref, milli servetin en yüksek değeridir.    . James Monroe
 
?  "Asil ile taş taşı, Bed-asıl (soysuz) ile yeme aşı."    Türk Atasözü
 
?   Şerefsizce mal kazanmaktansa, malsız olmak yeğdir.
Alman Atasözü
                        
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :seref ile ilgili sözler - şeref ile ilgili özlü sözler - -

Yorumlar