ÖRNEK OLAN LİDER

Örnek olma, insanlar üzerinde muazzam etkilidir. Bunu her ana-baba bilir. Hangi baba veya anne, okul öncesi çocuğunun, kendisinin sıklıkla kullandığı bir deyimi kullandığını duyarak yerinden sıçramamışım Büyüdükçe onlara kısa bir süre için "yaptığımı değil, söylediğimi yap"a uymaya zorlayabiliriz.
 
Ama gençkızlık veya delikanlılık yıllarına geldiklerinde çocuklar, kendilerine ne söylenirse söylensin, ana-babaları gibi davranmaya başlar.
Yetişkinler olarak dahi, başkalarını model alma hususunda güçlü biçimde etkileniriz. Birisi gıpta ettiğimiz olumlu bir şey gerçekleştirdiğinde ve onun bunu nasıl ve neden yaptığını görebildiğimizde, doğallıkla aynısını yapma arzusu duyarız. Olumlu örnek, olumlu hareket doğurur.
 
Birleşik Devletler eski başkanı Hubert H.Humphrey diyor ki, "O halde bu, kendimiz için kabul etmemiz gereken bir sınavdır; yalnız başına yürümemek, ancak başkalarının da Olumlu örnek, olumlu hareket doğurur.
Size katılanlar, sizin arkanızdan yürüyenlere nazaran kendilerini her zaman daha çok adamış kişiler olurlar. bize katılmalarını özendirecek biçimde yürümek." O, örnek olmanın, liderlikte büyük bir güç olabileceğinin bilincindeydi. Size katılanlar, sizin arkanızdan yürüyenlere nazaran kendilerini her zaman daha çok adamış kişiler olurlar. Ve onlar aynı zamanda daha uzaklara yürüyebilirler.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :lider - liderlik -

Yorumlar