Kendini Tanımak

İnsanların daha çok hangi duyguları yaşayacağını belirleyen en önemli etmen kişilik özellikleridir. Örneğin özgüveni düşük ve kendine güvenmeyen bir kişi, otorite olarak gördüğü bir insanla basit bir şey konuşması gerektiğinde bile çok heyecanlanabilir. Kişiliğin bir bileşeni olarak duygusal yapı insanların kendine özgü bir kişilik yapısına sahip olmasında önemli bir belirleyicidir ve bu nedenle birçok kişiyi neşeli, sakin, heyecanlı, sinirli, kederli, kırılgan, alıngan, sıkıntılı, ürkek gibi sıfatlarla betimleriz. Fakat bu duygusal yapı insanlara değişmez bir duygulanma biçimi vermez. Her insanın yaşadıklarına göre duygularında değişmeler olur. Örneğin genel olarak karamsar olan bir insan bazı günler neşeli ve iyimser olabilir. Kişinin mizacı nasıl olursa olsun iç ve dış uyaranlar nedeniyle kişide ortaya çıkan duygular da (sevinç, üzüntü, utanç, kızgınlık, öfke gibi) duygulanımı ifade etmektedir.

İnsanın kendini bilmesi, ne yaptığını, ne yapabileceğini ve ne yapması gerektiğini bilmesi ile mümkün olabilir. Her insan biricik, özgün bir varlıktır. Tanrı her insanı tek olarak yaratmıştır. İnsan, oluş halindedir. İlk hücrelerin teşekkülü ile birlikte başlayan insan olma süreci, bilebildiğimiz kadarıyla son nefesimizi verinceye kadar devam etmektedir. Her insan, hayatın her anında yeni bir insandır. Bu durum, insana, kendini toplum içinde inşa imkanı sağlamaktadır. Genetik miras, aile, içinde yaşadığımız ortam, bizim kendimizi inşa sürecinde, eğer kendi varlığımızın farkında olur, kendimizi inşa için irade ortaya koyar ve çaba sarf edersek, bizim izin verdiğimiz kadar belirleyici olabilir. Biz insiyatif almazsak, o zaman da bizi, bizim dışımızdaki her şey inşa etmeye kalkışır ve biz, biz olamayız.

Bir insanın kendini tanıması tarafsız bir şekilde değerlendirmesi ve bunu açık bir şekilde ifade etmeyi öğrenmesi çoğu zaman kolay ve hızlı olmayan bazı durumlarda da cesaret gerektiren bir süreçtir. Gerçeklerle yüzleşmek eksik ve zayıf yönlerini kabul etmek gerçekte ne olduğunu ve ne olmadığını yüksek sesle dile getirmek cesaret isteyebilir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kendini tanıma testleri - kendini tanıma rehberi - kendini tanımak kendini tanıtmak - kendini tanıtma yazıları - kendini tanımak nedir - kendini tanımak ile ilgili sözler - kendini test et -

Yorumlar