İŞBİRLİĞİ

:: İŞBİRLİĞİ
İşbirliği öyle bir süreçtir ki, içinde iki veya daha çok kişi veya grup ortak bir hedefin izlenmesinde birlikte hareket eder. İşbirliği, sosyal ilişkinin sadece en yaygın formu değil fakat aynı zamanda grup ve toplumun sürekliliği ve dayanıklılığı için çok önemli ve vazgeçilmezdir. Kuşkusuz, işbirliği karşılıklı bir ilişkidir. İşbirliğinin, her iki taraf için de tümüyle eşit düzeyde bir çabayı ne kapsamasına ne gerektirmesine karşın, tek yanlı olduğu da söylenemez. Kişilerin birlikte hareket ettikleri söylendikte, bir hedefin elde edilmesi için az veya çok aynı anda ve birlikte çaba göstermeleri kastedilmiş olur.
Ayrıca işbirliği ilişkisinde, taraflardan birinin istenen hedefi elde etme olasılığının yüksek olduğu genellikle doğrudur. Ama biz burada işbirliği eyleminin sonuçları üzerinde değil, işbirliği süreci üzerinde durmaktayız, işbirliğinin başarısı, günlük yaşamda genellikle zorlukla fark edilir. Çünkü işbirliği uygulaması toplumda son derece yaygındır.
Kişiler iş yaşantılarında, maddi gereksinimlerini sağlamada, çocuk yetiştirmede, yönetimde işbirliğinin normal bir şey olduğunu kabul ederler. İşbirliğinin önemini, normal karşıladığımız işbirliği ilişkisi bozulduğunda çok daha iyi anlarız.
İşbirliği çeşitlilikler ve derecelenmeler gösterebilen bir süreçtir, işbirliği birincil gruplarda ikincil gruplara göre daha yoğun ve süreklidir. Birincil gruplar, üyelerin işbirliği yapacağını varsayar. İkincil birlikler genellikle katılanları arasındaki işbirliğini özendirmek ve geliştirmek zorundadır. Toplumdaki gruplar arasında işbirliğini en çok gerektiren ve elde eden aile grubudur. Eğitim, ekonomi, siyaset, din ve boş zaman değerlendirme gruplarında uygulanan işbirliğinin derecesi ve çeşiti herhangi bir özel kültürde geçerli olan sosyal ve kurumsal değerlere dayalıdır.
İşbirliğinde rol oynayan faktörler oldukça karmaşık ve bol sayıdadır. Bir hedefe yöneltilen bilinçli istek kişinin öz çıkarma, grup ideallerine, bir dış grubun müdahalesinden korkmaya vb. indirgenmiş olabilir. Tüm bu faktörler işbirliğinin kurulup sürdürülmesi için çeşitli derecelerde etkide bulunur. İleride dayanışma ve sosyal bütünleşme üzerinde duracağız, ama burada kısaca şunu söyleyelim; İşbirliği, eylemdeki sosyal dayanışmadır. Yukarıda sıraladığımız faktörler sosyologlar tarafından sosyal bütünleşme, tutunum, armoni ve dayanışma faktörleri olarak da betimlenmiştir.
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :işbirliği - - ikna -

Yorumlar