İş Yaşamında Güven

iş yerinde kişilerarası güven ve yöneticiye güven duygusunun gelişmesi takım ruhunu besleyen verimliliği artıran bir olgudur. Çalışanların yöneticilerine güven duygusu kendisini çeşitli biçimlerde gösterir. Yöneticisine inanan ve güvenen bir işçi işini iyi yapar, güven duygusunun yüksekliği ile yeri geldiğinde kendi hayatını dahi riske atan işgörenler gördüm. Güvenin yaşandığı iş yerinde huzur hakimdir. Sorunlar uzlaşma ile çözülür çatışmaların yeri yoktur. Yöneticinin performansını değerlendirirken adil olacağından kuşku duymaz. Bilgi paylaşılır kıskanılmaz. İletişim açıktır. Dedikodu gibi informel iletişim tiplerine yer yoktur.   
DERLEYEN...EDİTÖR
 İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :güven - özgüven - iş yeri -

Yorumlar