İnişler Çıkışlar

İnişler Çıkışlar Birbirini Dengeler
Yaşam evrelerden, dönemlerden oluşur. Bu evrelerin hep-sinde iniş-çıkış, yükseliş-düşüş, başarı-başarısızlık yaşanır, buna varoluşun dengesi diyebiliriz. Varoluş bu dengeye bağlıdır. Bunlardan biri diğerinden üstün olursa denge bozulur ve varoluş ortadan kalkar. Yani zıt kuvvetlerin birbirini tamamladığı noktaya denge noktası ya da başka bir deyişle denge noktasına ancak zıt kuvvetler eşit miktarlarda oldukları zaman yani birbirlerini tamamladıkları zaman ulaşılabilir diyebiliriz. Bir oyuncak otomobil düşünelim; önünden ve arkasından eşit miktarda bir itme kuvveti uygulanıyor olsun. Kuvvetler eşit olduğu için otomobil hareketsiz kalacak ve aynı yerde varlığını sürdürecektir. Kuvvetlerden biri diğerinden üstün olursa otomobil zayıf kuvvet yönünde hareket edecek ve aynı doğrultuda sonsuza kadar sürüklenecektir. Hareketsiz kaldığı noktada varlığı yok olacak, hiçbir noktada varlık gösteremeyecektir. Hayatta hep inmek veya çıkmak da oyuncak otomobil gibi hep aynı yönde sonsuza kadar sürüklenmektir, ta ki kuvvetler eşitleninceye dek. Kuvvetlerin eşit olduğu nokta denge noktası, zıt kuvvetlerin birbirini tamamladığı noktadır. İşte iniş ve çıkışların da birbirini tamamlaması birbirlerine zıt kuvvet olmalarından kaynaklanır.
Her şeyden evvel zıt olarak algılanan bütün olgu, kavram, kuvvetler kısaca zıttı olan her şey zıttı olduğu için öyle algılanır. İniş ve çıkış kavramlarını da tanımlamak için ikisinin de birbirine ihtiyacı vardır. Zıt kavramların birbirini tanımlaması hususunda şunları söylemek gerekir; zıt olarak tanımlanan, algıladığımız her şey başta da söylediğimiz gibi zıttı ile vardır ve birbirini açıklaması bakımından doğal bir gerekliliktir. Zıt olan kavramların birisinin fazlalığı ya da eksikliğinde, dengesizlik ve düzensizlik söz konusudur.
Doğada bu şekilde oluşan bir dengesizliği, düzensizliği hatta kaosu çözmek için bütün bahsettiğimiz zıt kavramlar denge düzeyine ulaşacak seviyede bulunmalıdır. Birçok dini inanç, düşünce ve felsefi akım hatta bilim dahi doğanın ve evrenin bir denge üzerine kurulu olduğunu söylemektedir.
 
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yaşam - hayat -

Yorumlar