Geleceğin Mühendislikleri

Bilgisayar Mühendisliği, internet, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uzay ve Havacılık, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
Endüstri Mühendisliği:
Bir arabanın modelinden, cep telefonlarının görünümüne kadar bunların hepsi bir tasarım ürünü. Bu tasarımlar endüstri mühendislerinin yaratıcılıklarının ve hayal güçleriyle teknolojiyi birleştirmelerinin ürünü. Endüstri mühendisi bunun yanında üretim ve dağıtımı için gerekli olan insan, bilgi, araç malzeme gibi kaynakları en verimli biçimde planlar ve kullanır. Bunun için sistemler tasarlar ve geliştirir. Mezunlar, ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, model geliştirme, bilgisayar destekli tasarım ve imalat, verimlilik mühendisliği gibi birçok alanda iş bulma imkanına sahip.
 
Tasarım Mühendisi:
Uluslararası pazarlara girmeyi hedefleyen veya girmiş olan tüm firmalar bu pazarlardaki diğer mal ve hizmetlerle rekabet edebilmek için 'Tasarım Mühendisi'ne ihtiyaç duyuyor.
 
Gıda Mühendisliği:
Nüfusu hızla artan dünyamızda, sağlıklı beslenme önemli bir problem olarak insanlığın gündemine oturdu. Doğal ürünler yetersiz kalmakta ve doğal olmayan besin kaynaklan pazar payını hızla büyültmektedir. Gıda, bu yüzden geleceğin stratejik ürünlerinden biri haline gelmiş durumda. Her türlü besin kaynağının üretim aşamasından tüketim aşamasına geçebilmesi gıda mühendislerinin denetimi altında olmaya doğru girmektedir. Gıda mühendisleri, besinlerin toplanmasından tüketilmesine kadar geçen süre içinde nitelik ve nicelik açısından değerlerini kaybetmeyecek şekilde işlenmesi, korunması, taşınması, yeni gıdaların üretilmesi ve geliştirilmesi, atık gıdalardan yeni gıdalar elde edilmesi konularında araştırma ve eğitim yapıyorlar.
Bu mesleği seçebilmek için hangi bilim dallarında güçlü olmalıyım? Kişisel yetenek ve yeterliliklerim ne/neler olmalı?
Araştırma yapmayı seviyorsanız ve sistemli ve disiplinli çalışma konusunda istekliyseniz, özellikle biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi alanlarda başarılıysanız size uygun bir bölüm olduğunu düşünebilirsiniz.
 
Ergonomi Mühendisi:
İşletmelerdeki iş akışı ve çalışma sistemlerini planlayarak, iş veriminde-ki düşüşleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üretiyorlar. Ergonomi mühendisi olmak için, endüstri veya işletme mühendisliği temel eğitiminin alınması yeterli oluyor. Finans ve endüstri kuruluşlarında iş bulabiliyorlar. Ergonomi mühendisi olabilmek için, ergonomi, endüstri mühendisliği ya da işletme mühendisliği eğitimi almış olmak gerekmektedir. Ergonomi mühendisleri, finans kurumlarında ve endüstri kuruluşlarında çalışırlar.
 
Enerji Mühendisliği:
Alternatif enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin, bu ihtiyaçlarının karşılamak üzere diğer ülkelere yapacakları ödemenin bedelinin ağır
 olacağını belirten uzmanlara göre, işte bu yüzden geleceğin en önemli gündem başlıklarından birini alternatif enerji oluşturacak.
Isınma, aydınlanma, ulaşım... Her şey enerji ile mümkün ve yakın zamanda alternatif enerji kaynaklarının bulunmasında, enerji mühendislerinin önemli rolü olacak.
Elektronik Haberleşme Mühendisliği:
Yarının gazetesini, bu akşam geç saatlerde internetten takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı haber sitelerinde dakika dakika haberler online yayınlanmakta hatta cep telefonlarına gönderebilmektedir.
Gazete, tamamıyla ölmeyecek ancak bu gelişmeler sayesinde alışkanlıkların da değişeceği ve gazete okuyucularını internete taşıyacağı söylenebilir.
Uzmanlar gelecekte elektronik medyanın, evlere yönelik bilgiye erişme ile bilgiyi kullanma ürünlerinin, yükselen ürünler olması bekleniyor. Bu nedenle de elektronik ve haberleşme mühendislerinin ulusal ve uluslararası boyutta birçok iş imkanı bulabileceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Üretim Mühendisi:
Üretim sektöründe üretimi yapılan mal ve hizmetlerin kalite kontrolünün değerlendirilmesi, geliştirilmesi, üretim sürecinin planlanması, denetlenmesi aşamalarında görev yapılması üretim mühendislerinin işidir. Bu, tüm mühendislik dalları için geçerlidir.
Yapım Mühendisliği:
Üretim yapılabilmesi için uygun ortamın sağlanması, belirli bir sistemle üretim için gerekli alt yapıyı ve personeli geliştirmek yapım alanında çalışan mühendisinin görevidir.
Mühendisliğin Tasarım Alanı Uygulaması:
Bu alanda çalışacak mühendisler, ürünün ya da oluşturulacak yapının tasarlanması aşamasında görev yapıp uygun yöntemi önerir. Malzemenin niteliğine, işletme yönteminin nasıl olması gerektiğine karar verir.
Araştırma ve Geliştirme Alanı:
Mühendislik Bilimlerinin temel alanlarından biri de araştırma ve geliştirme alanıdır. Bu alanda çalışanlar, bilimsel yöntemleri kullanarak teknolojiyi geliştirme, kendi alanında yeni bilgi ve ürünleri üretmenin alt yapısını oluşturma gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar.
Mühendisliğin Yönetimsel Uygulaması:
Yönetim Mühendisliği, araştırma-geliştirme çalışmalarının yapıldığı alanlarda çalışanları ve kurumu yönetme işlevleri olan alandır. Bu alanda, mühendisliğin teknik bilgilerinin yanında ekonomi, hukuk, yönetim bilimi gibi bilim dallarından da yararlanmak gerekir.
Burada genel olarak verilen mühendislik uygulama alanlarının dışında; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre çeşitli alt dallar oluşabilmektedir. Özellikle, bilgi çağının gerekleri olarak ortaya çıkan uygulama alanlarının eğitimi için temel olarak üniversitedeki eğitimden iyi düzeyde yararlanmak gerekmektedir. Ülkemizde, üniversitelerde verilen temel mühendislik eğitimlerinin içerisinde belirli oranlarda, aşağıda yazılı olan mühendislik alanlarına kapı açacak olan eğitimler verilmektedir. Ancak bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumsal, sosyal, ekonomik gelişmeler yeni bazı alanlan ön plana çıkarmıştır.
Satış Mühendisi:
Mühendislik bilimleri, sistematik düşünme ve akılcı davranabilme yeteneği gerektiriyor. Bu nedenle pek çok meslek mühendislik haline geliyor. Mal ve hizmet satışının artışı, bilimsel satış yöntemlerinin geliştirilmesine neden oluyor. Ortaya çıkan kavram ise 'Satış Mühendisliği'.
Enformasyon Mühendisi:
Her türlü bilimsel ve sosyal alandaki bilgilerin sistemleştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması enformasyon mühendisliğine ihtiyacı artırıyor. Kamu yararına çalışan kuruluşlar, iş alanları için ideal yerler.
Otomasyon Mühendisi:
Her türlü alış verişin, ülke sınırlarım aşıp dünya boyutuna taşınması, otomasyonu her alanda zorunlu hale getiriyor. Özellikle, bilgisayar ve elek' tronik mühendisliği temel eğitimi almış olanlar uzmanlaşarak, otomasyon mühendisi olabiliyorlar. Genellikle fabrika ortamlarında çalışabiliyorlar.
 
Network Mühendisliği:
Hedef, bilgisayarda üretilen bilginin ortak bir havuzda toplanarak daha rasyonel kullanılmasıdır. Buna ek olarak, ana elektronik gücün daha akılcı kullanılması esas sorunu oluşturacaktır. Maliyet unsurlarının en az düzeye indirilerek bilgiye daha ucuz ve yaygın şekilde ulaşılmak istenmesi ve bilgi sistemleri arasındaki bağlantının kurulmasının zorunlu hale gelmesi, net-work mühendisine duyulan ihtiyacı artıracaktır. Netvvork mühendisi, bilgisayar ağırlıklı sistemler arasında, en uygun haberleşme yöntemini saptar (en uygun netvvork ağını seçer), sistemi kurar ve işletimi açar. İyi bir net-work mühendisi olabilmek için, karmaşık bir bütünü öğelerine ayırabilme gücüne (analizci kafa yapısına) ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca netvvork mühendisi, ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı olmalıdır. Netvvork mühendislerinin, bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği eğitimi görmüş olmaları gerekmektedir.
 İnsanın Yedek Parçaları Üretilecek
Birkaç yıl sonra adını duymadığınız daha başka mühendislik alanları gelişecek. Görüldüğü gibi tüm mühendislik alanları insanların yaşamını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini artıracak, kurumların işleyişinde verimliliği, hizmet ve ürünlerin kalitesini geliştirecek çalışmalar yapmakla uğraşmaktadır. Özellikle mühendislik alanında, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Danışma Birimine başvurarak geniş bilgi alabilirsiniz.
Yahya Kemal'i genç şairlerden biriyle tanıştırırlar.
Genç şair birkaç şiirini okuduktan sonra:
"Ben dedi; hiç kimseden ders almadım.
Kendi kendimi yetiştirdim."
Yahya Kemal acı acı gülümser:
"Vah vah!.. Hata etmişsiniz!.."
 
İmaj Mühendisliği:
Bu meslekte insanların ve kurumların imajını değiştirmek, herkesin beğenisini kazanmak, dolayısıyla karı artırmak ana amaç. İmaj mühendisliğinde sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik teknikleri, sanatsal efektler gibi birçok bilim dalı da devreye giriyor.
İT, müşterilerin talep ettikleri hizmeti bilgisayar ve telefon aracılığı karşılaması demek, insanlar, işlerini artık telefonla hallediyor. Bankadaki işinizden tutun, uçak biletinin alımına kadar bir telefonda başlattığınız işi so-nuçlandırabiliyorsunuz. Özellikle, uluslar arası çalışan finans, otomotiv, elektronik, ilaç gibi sektörler. Son yıllarda bazı şirketler AB bölgesine hizmet veren Cali Center'larım ve İT departmanlarını Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Gelecekte finans, otomotiv, elektronik, ilaç gibi tüm sektörlerdeki firmaların İT ve Ar-Ge departmanlarım Türkiye'ye taşıması bekleniyor.
Internet ve CD Gazeteciliği: 21. yüzyılda haberler, internetten yayınlanacak veya CD' lere yüklenip belki de isteğe göre satılacak. Radyo, TV ve internet siteleri program yapımcılığı daha da önemli olacak.
Yaşam Koordinatörlüğü:
Bu mesleği uygulayanlar, kişilerin çalışma ve aile yaşamı dışındaki zamanlarını isteğine ve gücüne göre düzenleyecekler. Bu mesleği yapanların psikoloji, rehberlik, güzel sanatlar, spor etkinlikleri, teknolojik gelişmeler, güncel değişmeler konularında uzman olmaları gerekiyor.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected] 
  
 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :geleceğin meslekleri ile ilgili aramalar:geleceğin gözde meslekleri - geleceğin meslekleri nelerdir - geleceğin meslekleri 2008 -

Yorumlar