Felsefe Bilgisinin Özellikleri

Felsefe Bilgisinin Özellikleri ; Felsefi düşünce, insanın kültürel gelişmenin belli bir aşamasında kendisini, evreni ve içinde yaşadığı çevreyi anlamak için başvurduğu bir düşünme biçimidir. Felsefi düşüncenin işlevi tüm olguları, ön yargıları, inançları, tutkuları, alışkanlıkları irdelemek, objektif olarak değerlendirmek ve eleştirmektir. Felsefi bilgi kendi kendine yönelebilen (refleksif). belli bir çerçeve içindeki sorunları arayıp bulan, bunların sınırlarını çizmeye çalışan, ilk bulduğuyla yetinmeyen, buna körü körüne bağlanmayan bir düşünme davranışıyla ortaya çıkan bir bilgi türüdür. İşte bu nedenle Kantin da deyişiyle "Felsefe öğrenilmez, yalnızca felsefe yapmak öğrenilir." yani nasıl düşünüleceği; düşüncelerin (felsefenin) nasıl yaşamsal kılınabileceği öğretilebilir.

Filozofça düşünmenin göstergesi, reçete gibi hazırlanmış herhangi bir felsefi derinlikte yüzmekten çok ısrarlı yürümeye devam etmektir. Kişi önemli sorunlar hakkında kapsamlı düşünceye ulaşma çabası içinde olursa yapılan felsefenin kalitesi muhtemelen yüksek olacaktır.

Platon'un "doğruluk görüşü" olarak tanımladığı felsefe dünyayı anlama, inceleme, çözümleme, yargılama ve sonuca varma iradesidir. Çünkü felsefe ne sadece Schopenhauer (Sopenhavır, 1788 -1860)'m dediği gibi "duygu ve düşüncelerin bir tasarımı" ne de sadece Nietzsche (Nice, 1844 -1900)'nin belirttiği gibi "nesnel bir ahlakın (aktörenin) aranmasıdır. Buna karşın felsefe; evren, doğa, birey ve toplumla ilgili düşüncelerin incelenmesi, çözümlenmesi sonucunda oluşan nesnel bilinç ve onun tarihidir. Bu nedenle felsefi bilginin özelliklerini daha iyi kavramanın yolu felsefe tarihini bilmektir.


DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - bilgi -

Yorumlar