DİNLEMEK VE NOT TUTMAK

DİNLEMEK VE NOT TUTMAK

•    insan sinir sisteminin özelliği gereği, dinlediğinden çok daha hızlı düşünür ve bu sebeple de dinlerken dikkati çok kolay dağılır.
•    Not tutmak aktif katılımı sağlayarak dikkati sürdürmeyi sağlar ve unutmayı önler.
•    İyi bir dinleyici olmak için önşartlar, ön sıralara oturmak, bir önceki dersin notlarını gözden geçirmek ve derslere düzenli olarak devam etmektir.
•    Dersi derste öğrenmek, boş zaman etkinliklerine zaman ve imkân sağlar.                                                                        
•    İyi not tutmanın önşartları, iyi not almaya uygun malzemeyle sınıfa gelmek ve kısaltmalar kullanmaktır.
•    İyi not tutan öğrenci, sınavlarda çıkacak soruların neler olacağını ön-ceden bilir.
•    Notların yeniden yazılması zaman kaybı değildir. Bu işlem bilginin hafızada pekişmesi açısından yararlıdır ve unutmayı engeller.
•    Okunanın %20'si, okunup sonra dinlenenin %40'ı; okunup, dinlendikten sonra yazılanın %60'ı hatırda kalır.

Kaynak:www.sayginnlp.com


 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :dinleme nedir - dinleme - dinleme becerisi - etkin dinleme - dinleme - dinleme sanatı - NOT - not tutmak - etkili not tutmak -

Yorumlar