DİNAZORDAN FARE KORKUSUNA...

İlk ve ilkel insanların büyük hayvanlardan, dinazorlardan kaynaklanan korkularının çağımızda fare korkusuna dönüştüğü söylenebilir. Bilindiği gibi, özellikle kadınlarda bu tip korkular panik yaratacak düzeye ulaşabilir. Öte yandan kimi insan bilmediği nedenlerden, kimi insan tüyleri nedeniyle, kimisi hastalık almak, kuduz olmak korkusuyla başta kedi ve köpek olmak üzere bütün evcil hayvanlardan kaçarlar.

Dinazorlarm, ilkel sürüngenlerin gelişmesi sonucu ortaya çıktıkları, dünyanın çeşitli bölgelerinde bu hayvanlardan kalan kemiklere bakarak yaklaşık otuz metre boyunda oldukları sanılmaktadır. Otla beslenen, iguanadan adını alan iki ayaklı dinazorun kangruya benzediği, başının yerden yüksekliğinin beş, altı metre dolaylarında olduğu, çok kuvvetli olup ağaçları, kayaları devirdiği düşünülmektedir. Hem karada yürüyen, hem denizde yüzen, yumurtalarını su kenarına bırakan, diplodokus adındaki insan büyüklüğünde dinazorların yanında, megalosarus adını alan, dört ayakla yürüyen, arka ayakları üzerinde dik durabilen, dik durduğunda başının yerden yüksekliği dört, beş metreye ulaşan dev dinazorların da yaşadığı kabul edilmiştir.
 
İlk insanın bu dev dinazorlar karşısındaki duygusu dehşet ve korku olmuştur. Dinazorların ilk insanda yarattığı dehşet ve korku bir yandan canavar, dev tasarımlarının oluşmasına yol açmış, öte yandan öteki hayvanlarla ilgili korkularının kaynağı, temeli olmuştur.
 
Dinazorların soyları tükendikçe onların yerini alan öteki hayvanlar da kimi görünüşü, kimi insana verdikleri zarar açısından insan için korku kaynağı olmayı sürdürmüşlerdir.
 
Genel olarak sınıflandırılmış hayvan türlerinin sayısı yaklaşık olarak bir milyondur. Bu türlerin yarısından fazlasını böcekler oluşturur. İlk insandan günümüze dek zararlı olsun, olmasın, insanlar çoğunlukla böceklerden korkmuşlardır. Bunların başında eklembacaklılardan yer örümceği bulunur. Hiçbir toplumda, hiçbir zaman örümcekten korkmayan insanların olduğu söylenemez. Bunu akrep, arı, çekirge, kelebek, sinek izler.
 
Sürüngenlerin başta yılanlar olmak üzere hemen hepsi, halkalı kurtlar, ipkurtlar, yassıkurtlar; yumuşakçalardan sümüklüböcek; memelilerden fare, sıçan insanları hem iğrendirmiş, tiksinti vermiş hem de korkutmuştur.
 
Türü ne olursa olsun kurbağa, baykuş, yarasa, karga, kertenkele, gergedan, su aygırı, kurt insanlara korku veren hayvanlar arasında bulunmaktadır.
 
Aslan, kaplan, panter gibi yırtıcı hayvanlar uzaktan insanın beğenisini kazanırken, yaklaştıkça tehlikeli olan, korku yaratan yaratıklardır.
Kedi, köpek, tavşan, at, eşek, koyun, keçi, inek, kaz, ördek, tavuk, horoz gibi evcil hayvanlar da kimi insana korku verir.
 
Görülüyor ki, ilk insanlarda dinazorlarla başlayan hayvan korkusu günümüze dek çeşitli hayvan türleriyle devam etmiş, insanların davranışlarını etkilemeyi sürdürmüştür.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :korku - korkular -

Yorumlar